Slog larm om olovligt slakteri – trakasseras

Textstorlek:

Efter att ha anmält slakteriverksamhet mitt inne i Evertsberg trakasseras Kjell Lindberget av okända personer. Avhuggna älgklövar har placerats på gården, en värdefull tall har barkats och kränkande ord skrivits på postlådan.

I en byggnad intill Bygdegården och Vasaloppskontrollen i Evertsberg, som vanligtvis inrymmer pistmaskiner och ägs av Evertsbergs sportklubb, har jaktlaget i byn bedrivit slakt i samband med älgjakten under cirka tio år. 

Garaget är inte utrustat som ett slakteri och saknar exempelvis riktigt avlopp, så blod och andra rester från slakten har spolats ut i en stenkista och vidare ut i marken vid bygdegården. 

”Nergrisat med mängder av blod”

Kjell Lindberget, som bor i Evertsberg och är gammal älgjägare, reagerade på att slakten ägde rum mitt i byn med tanke på de utsläpp som kom från garaget. 

– Om slakten hade bedrivits längre från byn hade jag inte reagerat, säger Kjell. Men det kan inte vara bra att marken runt bygdegården blir kontaminerad av slaktavfall. Dessutom låg det älghudar slängda i en stor hög och det var nergrisat av mängder med blod. Det var därför jag anmälde slakten till kommunen.

Mer än halva byn drabbades av en svårförklarlig magsjuka 2009 och Kjell tror att det kan finnas ett samband. 

– Byn har en dålig vattenledning som gått sönder ett par gånger så skadliga bakterier kan läcka in i vattensystemet.  

Anmälde till kommunen

Kjell anmälde verksamheten till miljökontoret på Älvdalens kommun som utredde ärendet i augusti 2018 och kommunstyrelsen beslutade att Måbergs jaktlag måste åtgärda några saker: 

Slaktresterna ska läggas i täta plastbaljor och fraktas bort samma dag som man tagit hand om älgen. Byggnaden måste anslutas till det kommunala avloppsnätet och där ska allt avloppsvatten samlas upp.

Efter anmälan och föreläggandet från kommunen började trakasserierna mot Kjell. 

– Det började med att någon var in på gården och placerade fyra avhuggna älgklövar där i oktober, berättar han och visar bilder som han tagit för att dokumentera.

I november upptäckte Kjell att en ståtlig tall hade fått barken avskuren runt om. 

– Jag hade sparat den för att skogsfåglar skulle kunna sitta i toppen. Nu måste jag avverka den, säger han bedrövat.

– Det senaste trakasseriet ägde rum nu i mars när någon skrivit okvädningsord på våran postlåda.

Alla händelserna är polisanmälda, men utredningarna i de två första fallen har lagts ned. Den tredje händelsen är just polisanmäld.

Naturligtvis är Kjell hjärtligt trött på trakasserierna och oroad ifall de kommer att fortsätta. Han vill framhålla att han anmälde slaktverksamheten för byns bästa och hoppas att alla kan lägga det här bakom sig nu.

Ordförande för Måbergs jaktlag, Per Jansson, säger i en kommentar att jaktlaget fått i uppdrag av sportklubben som äger fastigheten att komma med ett förslag till lösning på avloppsproblemet. 

– Det har vi gjort och skickat in ett förslag till miljökontoret som går ut på att vi installerar ett slutet system – en tank som töms – och det kommer vi att göra i god tid före årets älgjakt.

När det gäller trakasserierna tar Per, som också är polis, klart avstånd från dem.

– Det är sandlådenivå och jag kan gå i god för att det inte är någon i jaktlaget som gör sådana här saker.