Vårfloden har startat – vattennivåer sänks

Bild från vårfloden utanför Björbo förra året. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Den senaste tidens vårvärme har gjort att snösmältningen har kommit igång på allvar. Det har i sin tur medför att vårfloden nu är igång på flera håll.

Visserligen är vårfloden i ett inledningsskede där det än så länge är låga flöden i Dalälven. Dessutom väntas fortsatt mest torrt väder och kalla nätter vilket innebär att flödena kommer att öka långsamt.

Läget i Öster- och Västerdalälven

Enligt uppgifter från Fortum kommer flödena att stiga sakta i Västerdalälven, som det ser ut nu.

I Österdalälven ökar nivåerna när Rotälven har stigit. Tappningen från Trängslet kommer nämligen att minska i takt med att tillrinningen nedanför Trängs­let ökar. Så först när flödet från Rotälven har stigit så blir det mer vatten i älven.

Lägsta nivån i Siljan

Vattennivån i Siljan är nu nästan nere på den lägsta nivån. Så kommer det att fortsätta under de närmaste veckorna, enligt Fortum. Det är först när flödet i både Österdalälven och Ore älv ökar, som nivåerna höjs i Siljan.

Runn sjunker kraftigt

I sjön Runn kommer vattennivåerna att sjunka kraftigt framöver. Under de närmaste veckorna kommer nivån att sänkas med mellan en och två decimeter varje vecka.

Varning från Fortum

Även om det ser ut att bli en normal vårflod i år så uppmanar Fortum i ett pressmeddelande personer som bor i känsliga områden att förbereda sig.

– Sett till snön har vi en normal vårflod att vänta oss och en normal vårflod innebär mycket vatten i vattendragen där områden som är översvämningskänsliga kommer påverkas. Har man egendom i ett område som regelbundet påverkas av högt vattenstånd bör man även i år förbereda på att det blir mycket vatten, skriver Fortum.

Allt hänger dock på vädret, hur vårfloden kommer att utvecklas. I nuläget ser det dock ut att bli en ganska odramatisk vårflod.