Toppolitiker vill ha nytt Dalregemente

Foto: Niklas Lindh
Textstorlek:

19 år efter att Dalregementet I13 avvecklades i Falun vill kommunledningen att regementet återuppstår. I en intresseanmälan som ska skickas till Försvarsberedningen ska kommunen föreslå att Falun återigen blir en plats för utbildning av värnpliktiga.

– Vår bedömning är att ett nytt regemente skulle vara bra för Falun och att förutsättningarna för att bedriva utbildningsverksamhet här är mycket goda, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande i Falun.

Gamla området inte aktuellt

Det gamla dalregementsområdet är dock inte aktuellt, då det bedrivs en mängd andra verksamheter där. Det finns dock flera olika alternativ enligt kommunledningen, varav Högbo pekas ut som ett av de mest intressanta.

– På Högbo finns möjligheten att med kort varsel ställa om befintliga lokaler för att bedriva utbildningsverksamhet med upp till 200 värnpliktiga. På längre sikt finns mark i direkt anslutning till övningsfältet som kan användas för etablering av nya förläggningar, säger Joakim Storck.

Högbo har de senaste åren bland annat använts till boende för ensamkommande.

19 år sedan avvecklingen

Dalregementet har en lång och anrik historia och bildades redan 1625. De sista årtiondena levde man under nedläggningshot. Försvarsbeslutet år 2000 blev spiken i kistan för Dalregementet och verksamheten avvecklades den sommaren. Nu – 19 år senare – väcks frågan om att återuppväcka Dalregementet.

”Goda förutsättningar”

– Övningsområdet och förläggningens tänkta placeringar i nära anslutning till Falu tätort är fördelaktigt med hänsyn till rekrytering och personalförsörjning, säger Joakim Storck.

Än så länge finns bara ett utkast till intresseanmälan. Så snart den är gjord ska den omedelbart skickas in till Försvarsberedningen, under ledning av försvarsminister Peter Hultquist från Borlänge.