Svenskt Näringslivs dalachef hoppar av

Textstorlek:

Efter närmare fem år som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna väljer Teresa Bergkvist att avsluta sin tjänst under våren.

– Jag har fått en möjlighet som jag inte kan tacka nej till. Ett jobb som jag tar med skräckblandad förtjusning, säger Teresa.

Och vad rör det sig om?

– Jag kan inte berätta just nu. Jag ber att få återkomma.

Strax innan valet 2014 tillträdde Teresa som regionchef i Dalarna.

– Jag har varit med om en fantastisk resa. När jag började upplevde jag att många företag inte blev sedda av sina kommuner. Det var helt enkelt inte så bra företagsklimat i flera av kommunerna. Man tänkte inte ”vi, företag och kommun tillsammans”, utan oftast ”vi och dom”, säger Teresa.

Förändrad inställning

Idag känner hon en helt annan inställning från både kommuner och företagare. Inte minst har många kommuner i Dalarna klättrat ordentligt uppåt på Svenskt Näringslivs undersökning Lokalt företagsklimat.

– Det var faktiskt 11 av 15 kommuner som fick bättre betyg av sina företag förra året och året dessförinnan var det 13 kommuner. En väldigt positiv utveckling där vi har varit med och hjälpt till. Idag är många kommuner och företag inne i en mycket positiv resa.

Vilken är den viktigaste förändringen som skett i Dalarnas kommuner när det gäller före­tagarfrågor?

– Idag är hela kommunen involverad i företagarfrågor. Förut skulle näringslivschefen fixa allt. Nu är alla från kommunalråd, kommunchef, förvaltningschef och så vidare engagerade.

Har även myndighetsutövningen förändrats i Dalarnas kommuner?

– Här ser vi en väsentlig skillnad till det bättre. Många kommuner är inne i ett mycket spännande arbete. Vi kan ta en liknelse som Skatteverket genomfört. De upplevdes som en kontrollmyndighet, men idag talar de istället om ”Lätt att göra rätt” och är en hjälpande myndighet.

Från myndighetsutövning till hjälpande serviceorganisation?

– Absolut! Rättviks kommun går främst i ledet och är ett föredöme i hela landet. Men i stort sett alla dalakommuner är nu inne i en positiv förändringsresa. Idag handlar det om främjande myndighetsutövning. Företag och kommun har en förtroendefull dialog och hittar smarta och bra lösningar samtidigt som regelefterlevnaden står i fokus. Återigen ”vi”, istället för ”vi och dom”, konstaterar Teresa.

Vilken har varit den absolut viktigaste frågan för dig?

– Viktigast för Sverige och Dalarna är att vi förstår varför företagsamma människor och deras verksamhet är viktiga. Jag tycker vi tar mycket för givet. På frågan ”varför företagande?” brukar de flesta svara: De skapar jobb. Visst, men det gör även det offentliga. Skillnaden är att företagarna skapar allt med egna händer. De tar smällen om det går dåligt. Går det bra så får vi alla dela på framgången genom arbetstillfällen, utveckling och skatteintäkter, säger Teresa engagerat.

”Företagare bör vara stolta”

För Teresa är företagen tillväxtmotorn i vårt samhälle.

– Jag tycker företagare skall sträcka på sig och vara stolta över vad de presterar. Det är inte fel att tjäna pengar. Gör man inte det, så blir det inga investeringar och då skapas inga nya jobb.

Teresa är en engagerad person som tror på det hon gör. Hon ger omgivningen energi genom sin positiva inställning.

– Men ibland måste man vara tuff och sticka ut hakan för företagens bästa. Alla företagare vill inte klaga direkt till sin kommun. Då får jag rycka in och föra deras talan.