Rivningsplaner i Säter fördröjs

Textstorlek:

Efter många byråkratiska turer kring ökända Fasta paviljongen i Säter tydde det mesta för två år sedan på att byggnaden skulle rivas och att bostäder skulle byggas på platsen. Men sedan dess har inget hänt.

Ärendet har fastnat hos Lantmäteriet som utreder ägarförhållandena.

– Det går med snigelns fart. Jag känner mig frustrerad, säger Håkan B Carlsson vid företaget Kungstrasten AB som vill ta över ägandeskapet för att bygga bostäder.

Det var under våren 2017 som Kungstrasten och Säters kommun skrev under en gemensam avsiktsförklaring om att bolaget skulle ombesörja en rivning och därefter bygga bostäder på fastigheten. Ägarförhållandena hade dessförinnan utretts och kunde inte klarläggas. Därför skulle Lantmäteriet hantera själva regleringen av fastigheten där ambitionen var att Säters kommun skulle ta över ägandet, för att i sin tur låta Kungstrasten AB riva och bygga nytt.

– Ingenting har hänt. Det känns som två bortkastade år, säger Håkan B Carlsson till Dalabygden.

Möten med Lantmäteriet

Varför ärendet har dragit ut så på tiden hos Lantmäteriet är oklart. Men häromveckan hölls till slut ett möte mellan Lantmäteriet och Säters kommun. Och inom ett par veckor hålls ytterligare ett möte.

– Efter mötet i mars kommer det sannolikt ut nåt, säger Andréas Mossberg som är kommunens samhällsbyggnadschef.

Som en konsekvens av dröjsmålet har avsiktsförklaringen mellan kommunen och fastighetsbolaget löpt ut. Om det ska bli en förlängning av avsiktsförklaringen så måste kommunpolitikerna fatta ett sådant beslut.

Ny byråkratisk process

Resterna av Fasta paviljongen betraktas sedan lång tid tillbaka som en säkerhetsrisk då det är farligt att uppehålla sig i närheten av byggnaden.

Om Lantmäteriet ger klartecken för Säters kommun att ta över ägandeskapet så väntas en ny byråkratisk process som kan ta ytterligare något år, då en detaljplan för området ska arbetas fram och därefter ut på samråd.

Hur stort tålamod har ni? Är ni beredda att vänta?

– Ja vi har flaggat upp för att vi vill fortsätta. Men åren går ju., konstaterar Håkan B Carlsson.

Samhällsbyggnadschef Andréas Mossberg vill inte rikta kritik mot Lantmäteriets långa handläggningstid av ärendet, men konstaterar att det är ett komplicerat ärende som ska lösas en gång för alla.

– Det är ju en herrelös fastighet som ska regleras. Vi vill att det ska komma ut nåt gott ur det.