LRF Dalarnas medlemsantal ökar stort

Textstorlek:

Antalet medlemmar inom LRF:s daladistrikt ökade med 2,5 procent under 2018 jämfört med året innan. Det är den tredje största procentuella ökningen av LRF:s länsförbund i landet.

En förklaring till ökningen av dalamedlemmar är enligt förbundet hur länsförundet agerade på ett stöttande plan i samband med sommarens torka och bränder.

Totalt i hela landet handlar det om en marginell ökning av medlemsantalet. LRF har nästan 140.000 medlemmar.

Just nu arbetar vi intensivt för att den andra delen av krisstödet verkligen tas med i kommande regeringsbudget, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.