Ett blomstrande näringsliv är en förutsättning för vår välfärd

Textstorlek:

I Sverige finns det idag strax över en miljon företag! 99,4% av dessa företag klassas som små, det vill säga har färre än 50 anställda. 

75% drivs av en enda anställd, oftast ägaren. Dessa företag är avgörande för vårt lands ekonomiska tillväxt och för våra kommuners välfärd och vår egen privatekonomi.

Att vara småföretagare i Sverige är inte alltid enkelt. Mätningar visar att det finns ungefär 1. 200 lagar, 2. 200 förordningar 8. 100 föreskrifter och allmänna råd samt totalt sett bortåt 94. 000. 000 blanketter för företagare att fylla i eller förhålla sig till. 

Syftet med detta är såklart gott – att säkerställa kvalitet, miljö och säkerhet i verksamheterna, men frågan är om de ger förutsättningar för ett gott entreprenörskap? 

I Rättvik startades 2009 konceptet ”Tillväxt och Tillsyn, ett arbetssätt med syfte att minska regelbördan samt förändra sättet att kommunicera med småföretagare och hur avgifter tas ut.

Konceptet har uppmärksammats i stora delar av landet och flera kommuner jobbar nu enligt ”Rättviksmodellen” som inte innebär förändringar i lagar och regler, utan istället handlar om hur vi tillämpar dessa.

När vi pratar om företagens villkor diskuterar vi ofta på nationell nivå. Lagar, arbetsgivaravgifter, momssatser för olika varor och tjänster. Ja, listan kan göras lång och naturligtvis är det viktiga frågor och det gläder mig att mycket av detta nu finns med i den så kallade ”Januariöverenskommelsen”. 

Men vi som kommunpolitiker och kommunala företrädare måste också diskutera företagande ur ett lokalt perspektiv. Hur påverkas företagarna av våra beslut, hur ser man på vår service och hur kan vi på bästa sätt bidra till företagens utveckling på orten?

Vi vet att många skulle vilja starta företag, men vilja är en sak att våga en annan. Med rätt förutsättningar och stöd tror jag att fler skulle försöka förverkliga sina idéer och starta nya eller varför inte utveckla redan befintliga företag.

Vi talar ofta om ett gott företagsklimat, men vad innebär det? Räcker det med att vi har ett bra näringslivskontor på kommunhuset och regelbundet arrangerar företagarfrukostar? 

Nej, jag tror inte det, enligt min mening är det personliga mötet av största vikt. 

Med ett ärligt intresse, kunskap och förståelse för företagarens vardag kommer man långt. 

Har man dessutom modet att tänka nytt kommer man ännu längre!

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande
Rättvik