Dalarnas kvinnor förtjänar en jämställd och jämlik vård

Textstorlek:

”Bakom varje framgångsrik man står en kvinna.”

Ja, det uttrycket är välbekant. När det kommer till personalen inom vård och omsorg, är det dock ofta tvärtom. ”I en kompetent grupp av starka, lojala och handlingskraftiga kvinnor gör en man ibland inspel”, skulle man här något raljerande kunna omformulera uttrycket.

Vad gäller de vårdsökande däremot, är det fortfarande omotiverade skillnader i behandling beroende på vilket kön patienten råkat födas med. Detta trots att hälso- och sjukvården enligt lag ska vara jämlik.

Att kvinnor historiskt hamnat i skymundan när det kommer till arbetsliv och karriär är känt. Det är heller ingen nyhet att de däremot lyfts som oumbärliga när det kommer till att ta ansvar för hushållet – ett ansvarsområde som ofta förväntas skötas till perfektion, oaktat om kvinnan förvärvsarbetar eller kanske till och med strävar efter att göra karriär.

Lyckligtvis går vi mer och mer mot ett jämställt samhälle, även om det går med snigelfart.

Medan jämställdheten långsamt går framåt vad gäller löner och föräldraledighet så står det i stort sett stilla vad gäller hälsa. Även om kvinnor lever längre än män så ökar inte medellivslängden i samma takt för kvinnor som för män.

Kvinnors psykiska ohälsa, framför allt hos unga kvinnor, fortsätter att öka. Som med så mycket annat så är det kvinnor med låg utbildning och dåliga sociala nätverk som är mest utsatta.

I och med den Internationella kvinnodagen 2019 behöver vi nu ringa in ett nytt år. Ett år där vården slutar utföra kvinnovård enligt metoder – och med mediciner – ursprungligen anpassade för män och istället anpassar vården jämlikt på riktigt.

Kanske vi även kan passa på att klämma i med ny utformning av gynstolar och lite trevligare undersökningsverktyg på den önskelistan?

Sofia Jarl (C)
Regionråd
Dalarna