Ungas engagemang – en viktig demokratifråga

Textstorlek:

Idag kan vi se att ungdomarna visar ett stort intresse för politik och samhällsfrågor men få vill ta steget att bli engagerade i ett parti eller ungdomsförbund. Vi båda har varit intresserade av politik och samhällsfrågor sedan tidig ålder. Vi kände redan då ett driv och ett intresse för att förändra samhället för det bättre. Det var där det började.

När man väl tagit steget in i det politiska engagemanget kan det i början kännas nervöst. Vilket det kändes för oss båda. Men att ta det steget är inget vi ångrar en sekund. Vi har haft otroligt roligt, fått många nya vänner från alla landets hörn samt fått driva våra politiska förslag och se dem bli verklighet.

Därför hoppas vi fler unga vågar ta steget och engagera sig politiskt. Vem vet vad det kan leda till? I vårt fall har engagemanget lett till att vi båda blivit invalda i kommunfullmäktige i våra respektive hemkommuner.

Kanske leder det till ännu fler uppdrag i framtiden. Ju fler unga som engagerar sig, ju större inflytande får vi unga över samhället omkring oss.

Unga ska ha möjligheten att kunna påverka sin vardag, därför är det viktigt att ungdomsorganisationer inkluderas i beslutsfattande processer och att ungdomar får större makt att påverka det politiska beslutsfattandet och företräda sig själva.

Att ungas politiska representation stärks är en viktigt demokratifråga. Även skolan behöver ta sitt ansvar.

Fler skolor borde bjuda in de politiska ungdomsförbunden, uppmuntra till debatt och engagemang samt stärka sin interna elevdemokrati och prata mer om demokrati, tolerans, jämställdhet och mångfald.

I grund och botten finns ett stort engagemang bland Dalarnas unga. Ibland handlar det om att tända gnistan och låta engagemanget flöda och frodas.

Den drivkraften är något vi måste ta till vara på. Vi unga är trots allt framtiden. 

Abubakar Shakeel
ordförande
CUF Dalarna

Linus Karlén
1:e vice distriktsordförande
CUF Dalarna
kommunfullmäktigeledamot
Smedjebacken