Det regnar inte manna från himlen

Textstorlek:

I Gagnefs kommun är småföretagen de största jobbskaparna. Nästan hälften av alla jobb i kommunen finns i små företag. Det betyder också att småföretagen och deras anställda betalar störst andel av Gagnefs kommuns samlade skattepengar.

Det här är inte unikt för Gagnef. Så ser det ut i större delen av landets kommuner.

Trots att en del tycks tro det så regnar det nämligen inte pengar till välfärdssatsningar likt manna från himlen. Det är genom fler företag och fler som arbetar som vi kan öka skattepengarna till skola, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård.

Därför behöver vi underlätta för våra företag att nystarta, växa och utvecklas. Det ställer krav på oss i kommunerna att arbeta målmedvetet med att skapa ett gott lokalt företagsklimat.

I Gagnef försöker vi göra det genom att dra nytta av goda exempel i andra kommuner och tillsammans med våra lokala företagare och branschorganisationerna identifiera vad vi

behöver göra för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt. Vi är bara i början av detta arbete, men såväl målsättningen som beslutsamheten för att lyckas är tydlig.

För att nå ett riktigt bra företagsklimat behöver vi hjälp på vägen. Regering och riksdag behöver dra sitt strå till stacken.

Under den senaste mandatperioden har förutsättningarna för att starta och driva företag blivit sämre, men nu finns goda förutsättningar till förbättringar.

Den överenskommelse som Centerpartiet och Liberalerna tecknade tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, det så kallade januariavtalet, rymmer flera förslag som förbättrar möjligheterna för företagen att växa, utvecklas och anställa fler.

Bland förslagen hittar vi sänkta arbetsgivaravgifter, förenkling av de så kallade 3:12-reglerna, utökning av rut-avdraget och en mer gynnsam beskattning av företagen, i synnerhet de växande små och medelstora företagen.

Med den här liberala reformagendan på plats skapas goda förutsättningar för fler livskraftiga företag som skapar jobb och tillväxt i hela landet. Vilket i sin tur ökar resurserna till välfärden.

Det är så vi skapar en utveckling som leder oss framåt.

Fredrik Jarl