Större medvetenhet om att vara beroende

Textstorlek:

Alkoholism är en demokratisk sjukdom, den finns i alla samhällsklasser. Och kunskap om beroendeproblematiken är viktig för att ta hjälp tidigt.

– Det har blivit lättare att prata om alkoholrelaterade problem på arbetsplatsen, även om de fortfarande är ett stort stigma och skamfyllt för många.

Det säger Tommy Elmertoft, ansvarig vid Malingsbo rehabcenter i Smedjebackens kommun.

– Det är en större medvetenhet om det i dag och ju mer kunskap det finns desto lättare är det att ta hjälp tidigt. Alltfler börjar få upp ögonen för att det inte bara är de mest utslagna som har problem, även om många fortfarande tror att de inte har några problem så länge de har jobbet kvar. Men när det väl syns på jobbet har det oftast gått väldigt långt.

Gemenskap

Behandlingshemmet i Malingsbo drivs av Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan. Men det är ingen religiös verksamhet.

– Det handlar snarare om andlighet, eller gemenskap. De som utvecklar ett alkoholberoende eller annat missbruk blir oftast alltmer ensamma och är till slut helt ensamma med sitt missbruk.

Att komma in med behandlingen så tidigt som möjligt när beroendet är etablerat är viktigt, enligt Tommy.

– Att börja missbruka är oftast en lång process som kan ta många år, men det brukar följa ett visst mönster. Man sover sämre, får svårt att koncentrera sig, familjen är orolig och så småningom problem på jobbet med korttidsfrånvaro med mera och till slut varken jobb eller familj kvar.

Rådet till anhöriga är att låta den som missbrukar ta konsekvenserna.

– Det är vanligt att man städar upp och ursäktar eller betalar skulder. Man vill väl och så är det ju det där med vad ska folk säga.

Ingen väljer att utveckla ett beroende och ingen vet innan att de kan bli alkoholister, det är viktigt att komma ihåg, enligt Tommy.

– Det finns så mycket alkohol runt omkring oss hela tiden och det förväntas att det ska serveras alkohol på alltifrån privata fester och middagar till idrottsevenemang och konserter, säger han.

Samarbete med företag

Behandlingshemmet startades 2002 och har sedan dess arbetat upp samarbetskanaler med större företag och företagshälsovårder, samt kommuner som också är stora arbetsgivare.

Varje år behandlas ett 80-tal personer och det handlar mest om alkoholmissbruk men också om drog-, tablett-, spel- och sexmissbruk eller sockerberoende med mera. De flesta som kommer är män, men det kommer också kvinnor.

– Det är oftast längre väg tillbaka för kvinnor för det är oftast mer skamfyllt för kvinnor att ha alkoholproblem och det tar därför längre tid innan de söker hjälp. De söker oftare hjälp inom vården för sömnproblem eller att de mår dåligt på andra vis, och inser inte att det beror på missbruket, säger Tommy.

Behandlingshemmet har också utbildningar för personalansvariga och chefer på arbetsplatser. Tommy menar att det är oerhört viktigt att dessa vet hur de ska agera och vågar ta diskussionen för att sedan kunna skicka medarbetaren vidare för rätt hjälp.

Behandlingen i Malingsbo består av fyra veckor grundutbildning där klienterna bor i internat och därefter fortsätter kontakten i elva månader. Det finns också en öppenvård i Örebro.

I år fokuserar man extra mycket på att hjälpa klienterna med att öka sin självkännedom och fördjupa sitt känsloliv.

– Det verkar som att män i regel har större behållning av att det är både kvinnor och män i behandlingsgruppen, då män inte är lika vana att prata om känslor, säger Tommy.