Länsverksamhet i mindre kommuner

Textstorlek:

Betydelsen av statliga myndigheters närvaro ute i landet diskuteras ofta. När myndigheter och verk omorganiseras så får det ofta negativa återverkningar på landsorten. 

Arbetstillfällen försvinner, servicenivån minskar och skatteunderlaget viker. Staten får med rätta motta kritik, vilken man bemöter genom utlokaliseringar till drabbade kommuner. Mindre uppmärksammat är de etableringar som blir följden av kommunala samarbeten.

Alltfler uppgifter kommer att behöva organiseras i samarbete mellan kommuner. Redan idag sker samarbeten på många områden i förbund, genom avtalssamverkan eller med samägda bolag. Samarbetena är viktiga för att vi ska kunna lösa de uppgifter som åligger oss som kommuner och de målsättningar vi själva sätter upp.

Ett exempel är E-arkivcentrum Dalarna, som kommer att ha sin centrala organisation i Säter. E-arkivcentrum utgör en stödfunktion för e-arkiv. Denna samverkan gör att Dalarnas 15 kommuner kan dela på kostnader och kompetens.

För Säters del innebär det också att vi får förutsättningar att långsiktigt behålla samt stärka vår kompetens och organisation inom hanteringen av elektroniska dokument. Betydelsen av att kunna erbjuda kunskapsintensiva tjänster är också viktig och kan knappast underskattas. Men att en liten kommun som Säter på detta sätt kan dra nytta av ett samarbete hör inte till det vanliga.

När e-arkivcentrum förläggs i Säter har det betydelse. Små kommuner förutsätts normalt sakna förutsättningar att härbärgera gemensamma funktioner. Det finns ett starkt fokus på de större kommunerna och en övertro på betydelsen av värdkommunens storlek för en kvalitativ verksamhet.

Den här gången visade processen att adekvat kompetens i första hand finns i Säter. Valet av hemort visar att mindre kommuner kan härbärgera gemensamma funktioner. Det visar vägen för andra små kommuner.

Det ska vara självklart att även små kommuner kan ta ansvar för gemensamma projekt. Det får inte vara så att gemensamma funktioner regelmässigt placeras i länets befolkningsmässiga centrum. Dalarna består av 15 kommuner där alla har något unikt att erbjuda, som tillsammans skapar det starka landskap som Sverige känner som Dalarna.

Hans Johansson (C)