Körkortet drogs in efter 16 år

Textstorlek:

Den 22 oktober 2018 kom det nedslående be­skedet från Transportstyrelsen om att CE-körkortet
omedelbart skulle dras in för timmerbilschauffören Nicklas Höglund från Svärdsjö norr om Falun. Detta trots att han haft en dispens sedan 2002 som gällt att få köra tung lastbil med släp trots ett medfött synfel.

Nicklas har ett begränsat vidvinkelseende. Synfelet har dock tidigare bedömts vara så lindrigt att han skulle få dispens. Men 16 år senare ändrades allt.

Körkortet är i dagsläget en förutsättning för Nicklas och hans försörjning. Prickfri körning sedan 2002 verkar inte ha någon betydelse.

– Tyvärr har Transportstyrelsen bara tittat på paragrafer och inte vad som ligger till grund för varför jag 2002 lyckades ta CE-kortet. När jag tog examen som lastbilschaufför med CE-kort fick jag samtidigt efter läkarutredning dispens för att få köra trots min medfödda begränsning gällande vidvinkelseendet genom ett beslut av en läkare som idag är chefsläkare på Transportstyrelsen, säger 37-årige Nicklas.

Träffad av grön laser

Anledningen till att Nicklas begränsade seende kom upp till ytan igen var när han blev bländad av grön laser från några ungdomar. Efter ett par dagar sökte han läkarvård på Falu lasarett på grund av värk i ögonen. Det onda visade sig dock inte bero på lasern utan på något annat. Samtidigt upptäckte ögonläkaren att Nicklas hade ett begränsat vidvinkelseende.

– Läkaren, som trodde värken berodde på hjärnblödning, sjukskrev mig och gav mig tre veckors körförbud. Hjärnblödning var det dock inte! Läkarens utlåtande hamnade hos Transportstyrelsen som satte igång en utredning som tog ett år. Under tiden kunde jag köra vidare i den egna firman P. Höglunds Transport Linghed AB, där även min pappa Peter jobbar tillsammans med mig och vår enda timmerbil. Men nu är det alltså körstopp för min del. En jurist har hjälpt till med skrivelser och överklaganden.

Dispensen

är borttappad

Nicklas har inte kvar den egna pappersdispensen från 2002. Detta har troligtvis legat honom i fatet i utredningarna. Men han tycker att dispensen borde finnas arkiverad hos aktuell myndighet och vårdinrättning, något som förnekas vid förfrågan.

– Trots att myndigheterna säger att de letat så har de inte hittat min dispens. Vi kommer att gå vidare med överklaganden. Min framtida försörjning hänger på att få tillbaka CE-kortet. Det borde gå att få en ny dispens. På Transportstyrelsen jobbade fram till och med 2018 den läkare som gav mig dispensen 2002, säger Nicklas.

Ny dispens måste sökas

Rådet nu från Transportstyrelsen är att Nicklas ska göra en ny ögonundersökning av behörig läkare och göra ytterligare en dispensansökan.

– Eftersom den omnämnda dispensen inte kan hittas hos berörd myndighet så ser vi i nu­läget ingen annan möjlighet än en ögonundersökning för ytterligare bedömning för Nicklas, säger Elisabet Kandell-Eriksson, utredare på enheten Regler och Trafikmedicin hos Transportstyrelsen.

– Mer än så kan vi inte göra då det i nuläget inte finns något officiellt som visar på att Nicklas får köra lastbil med sin nedsatta synförmåga. Möjligen kan dispensen finnas diarieförd någonstans från det aktuella datumet då dispensen utfärdades. Skulle något ytter­ligare i Nickas ärende komma fram får vi ta tag i frågan igen.

Juridisk hjälp

Eftersom Nicklas fått avslag på en relativt nyligen inlämnad dispensansökan hos Transportstyrelsen har han fått juridisk hjälp av Lars EG Andersson som bland annat har erfarenhet av yrkestrafikfrågor inom EU och FN. Tillsammans har de lämnat in en överklagan mot beslutet om avslag.

– Frågan ligger nu hos Förvaltningsrätten i Falun för granskning, säger Lars EG Anderson.

– Nicklas synfel är ju medfött och har inte försämrats något under hela hans levnad. Dessutom är det ju beklämmande att de första dispenshandlingarna inte finns kvar hos myndig­heterna som 2002 hade hand om körkorten. Tragiskt, då det i Nicklas fall handlar om hans framtida försörjning. Han vill ju inget annat än att köra timmerbil i det egna företaget, vilket han gjort sedan 2002 med dispens och med prickfri körning. Så länge utredningen pågår har Nicklas ingen försörjning. Han borde inte straffas för att viktiga papper har gallrats bort.