Har vi råd med välfärden i framtiden?

Textstorlek:

Kommer du ihåg när Fredrik Reinfeldt lyfte frågan om höjd pensionsålder och menade att vi måste vara beredda att arbeta tills vi blir 75 år? Det var 2012 som dåvarande statsministern och moderatledaren ventilerade förslaget och möttes av högljudda protester. Få som närmade sig pensionsåldern var särskilt intresserade av att arbeta ytterligare tio år.

Även om de flesta verkar ha accepterat att vi i takt med att vi lever längre också måste vara beredda att arbeta längre, så är det nog fortfarande få som är intresserade av att arbeta tills de har fyllt 75.

Om tio år kommer 44 procent fler att vara över 80 år jämfört med idag, medan den arbetsföra befolkningen mellan 20 och 64 år bara ökar med sex procent under samma period.

I Gagnefs kommun så räknar vi med att antalet äldre över 80 år redan till år 2025 kommer att öka med 40 procent, vilket i vår kommun innebär en ökning med 235 personer.

Det här betyder ökat behov av hemtjänst och sannolikt också fler platser på kommunens särskilda boenden. Samtidigt som vi kommer att ha allt svårare att rekrytera medarbetare som ska arbeta inom hemtjänsten och omsorgen.

Därför är det inte enbart för att pengarna ska räcka till pensionen som vi måste arbeta längre. Utmaningarna är betydligt mycket större än så.

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, så innebär de demografiska kraven, med en oförändrad personaltäthet, att det uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader inom kommun och landstingssektorn motsvarande 43 miljarder kronor fram till 2022. Samtidigt som det blir allt svårare att få tag i tillräckligt mycket kvalificerad personal och bibehålla en oförändrad personaltäthet.

Ska vi ha råd med välfärd även i framtiden, vilket vi alla önskar hoppas och vill, så måste vi öka sysselsättningen högre upp i åldrarna. Både för att öka skatteunderlaget och för att minska bristen på arbetskraft.

Samtidigt måste verksamheten effektiviseras så att välfärden räcker till fler och att det finns personal till mänskliga möten där det verkligen behövs.

När vi politiker pratar om effektivisering och digitalisering är det alltså inte för att skära ner i välfärden, utan för att ha råd med den även i framtiden.

Fredrik Jarl (C)

Kommunstyrelseordförande Gagnef