Två organisationer blir en och starkare

Sofia Jarl (C), Birgitta Sacrédeus (KD), Elin Norén (S) och Ylva Thörn, landshövding diskuterade Dalarnas framtid och Region Dalarna.
Textstorlek:

Den 1 januari är Region Dalarna verklighet.Landstinget Dalarna och nuvarande Region Dalarna slår ihop sina påsar. Även sex tjänstemän från Länsstyrelsen, vars huvudsakliga uppgift är tillväxt och utveckling, kommer att ingå.

Tidigare regiondirektören i Örebro Magnus Persson besökte Falun när Tankesmedjan Dalarnas Framtid hade bjudit in till en diskussionsafton på Kristinegården och ett 40-tal personer fanns på plats.

– Det gäller att förena två perspektiv i en organisation och inte bara göra det som staten säger, utan i första hand utveckla Dalarna. Det gäller att bredda uppdraget. Helt enkelt – vad behöver Dalarna, poängterade Magnus.

– 80 – 90 procent av verksamheten står Landstinget för, men det stora politiska arbetet kommer att fokuseras på andra frågor. Många diskussioner och framförallt gäller det att sätta tid på umgänge. Mycket snack ger mycket verkstad.

Region Dalarnas verksamhet kommer att beröra dalfolket varje dag.

– Den nya organisationen skall samordna, leda och genomföra det regionala arbetet och det gäller inte bara sjukvård och omsorg. Uppdraget är så mycket större. Förena två perspektiv i samma organisation och därmed en betydligt större roll i Dalarnas utveckling, säger Magnus.

– Regionen leder arbetet och fattar de formella besluten, men kommunernas aktiva medverkan krävs för att åstadkomma resultat.

Magnus nämnde bland annat kollektivtrafiken (som för övrigt redan idag ligger under Landstingets paraply), vägar, fiber, samarbete och utveckling av näringslivet mm.

Magnus Persson rekommenderade Region Dalarna att inte starta något nytt stort förändringsarbete.

– Att föra samman två organisationer tar nog med kraft. Att då samtidigt genomföra stora förändringar inom hälso- och sjukvården är inte att rekommendera.

Projektledaren Göran Carlsson var av samma uppfattning.

– Det tar tid att bygga en ny organisation. Omsättningen blir närmare 9 miljarder och antalet anställda är 8500, säger Göran.

– Region Dalarna gör att arbetet kommer att effektiviseras och samarbetet kommer att öka. Det blir en effektivare användning av skattemedel. Lika viktigt är att Region Dalarna blir starkare i kontakter mot regering och även andra regioner.

Vilka är då de viktigaste framtidsfrågorna för Dalarna.

– Byggandet och kompetensförsörjning är viktiga. För det sistnämnda är en väl fungerade Högskola viktig och i det lägger jag även in en utbyggnad av fibernätet i hela Dalarna. Då kan distansutbildning på Högskolan vara en lösning för många, säger Landshövding Ylva Thörn.

Kompetensförsörjning var enligt de flesta den viktigaste framtidsfrågan, men även generationsväxling i företagen och fiberutbyggnad prioriterades.

På frågan hur dalfolket kommer att märka en skillnad för hälso- och sjukvård med Region Dalarna svarade Elin Norén (S) snabbt.

– Ingenting. Det tar tid att genomlysa en så stor organisation.

– Vi kommer att förbättra servicen. Vi tittar även på vissa privatiseringar, sade Sofia Jarl.

Två organisationer blir en. Kan 1 + 1 bli 3? För Dalarna och dalfolket är det bara att hoppas att så är fallet. Diskussionerna mellan beslutsfattarna andades i varje fall optimism.