Tre av fyra företag vill växa i Dalarna

Lars Johannson, Teknikföretagen, Mikael Granlund, Sveriges Byggindustri, Teresa Bergkvist, Svenskt Näringsliv Dalarna och Lars Jagrén, Svenskt Näringsliv presenterade konjunkturprognos för Dalarna. Foto: PeO Karlström
Textstorlek:

När Svenskt Näringsliv i veckan presenterade sin senaste konjunkturprognos var budskapet klart från Lars Jagrén, senior advisor och samhällsekonom.– Det är fortsatt tillväxt i Dalarna, men med lite sämre glid. Sysselsättningsmässigt ligger Dalarna lite bättre till än övriga landet.

Även Teresa Bergkvist målade upp en tämligen positiv framtidstro för företagen i Dalarna.

– Produktions- och försäljningsvolymerna fortsätter att öka och 77 procent av företagen vill växa, vilket är oerhört positivt, säger Teresa.

Varför vill då 23 procent inte växa?

– De tycker att de ligger på en lagom nivå idag. För mycket jobb och kostnader för att växa, konstaterar Teresa.

– Men den största anledningen är att man avvecklar på grund av ålder. Hela 22 procent av länets företagare är 64 år eller äldre. Viktigt att vi jobbar med generationsväxling.

Brist på arbetskraft

Största tillväxthindret är dock bristen på arbetskraft.

– Företagen vill växa, men i många fall hittar man inte den kompetens som behövs. Det är ett nationellt problem. Antalet anställda har ökat i Dalarna, men ökningstakten har minskat då det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Längre provanställningar kan vara en annan lösning för att mindre företag skall våga satsa, säger Lars.

Teresa Bergkvist poängterade vikten av yrkesutbildningar.

– Yrkesutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå måste få en högre status bland ungdomar. Här måste vi vuxna, företagare, arbetsförmedling, skolan med flera prata positivt om yrkesutbildningar. Helt enkelt värdera yrkesutbildningar så högt som de förtjänar.

Ett annat sätt att hitta kvalificerad arbetskraft är möjligheten att kunna pendla.

– Idag måste Dalarna hitta arbetskraft utanför sitt eget område och då är en väl fungerande infrastruktur oerhört viktig. Infrastrukturen måste var på topp, säger Lars.

Hur kan då staten göra större satsningar på infrastrukturen?

– En investeringsbudget kan vara lösningen. Idag konkurrerar långsiktiga investeringar med kortsiktig konsumtion. Är det vettigt. Formellt innebär investeringsbudget att man ökar statsskulden, men det är väl investerade pengar, avslutar Lars.

FAKTA

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

De företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund.

Totalt är cirka 2000 företag i Dalarna medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Regionchef i Dalarna är Teresa Bergkvist.

Svenskt Näringslivs kontor i Dalarna finns i Näringslivets Hus i Falun.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Konjunkturprognosen är en annan viktig rapport.