Nya möjligheter med Region Dalarna

Textstorlek:

Första januari startas arbetet upp med den nya kraftfulla och samlade Region Dalarna. Sammanslagningen av det som idag är Landstinget med det regionala utvecklingsansvaret som idag finns både hos kommunalförbundet Regionförbundet och Länsstyrelsen skapar möjligheter och öppnar dörrar.

Nu blir det möjligt att utöka demokratin. Nu blir det möjligt att se hälso- och sjukvården som en viktig utvecklingsfråga för Dalarna. Nu blir det möjligt att samlas under ett gemensamt namn och föra fram Dalarnas synpunkter till nationella beslutsfattare i Riksdag, Regering och myndigheter. Nu blir det Möjligt.

För huruvida dessa möjligheter kommer att tas tillvara eller ej beror helt på det politiska ledarskapet. I och med höstens val visade också väljarna i Dalarna att man önskade en annan ledning än den vänsterstyrda s-majoriteten. Och Allianspartierna tillsammans med sjukvårdspartiet och Mp bildade en ny majoritet – Dalasamverkan.

Nu finns alla möjligheter som en sammanhållen region erbjuder. Med tanke på hur omdiskuterad och debatterad regionbildningen varit så är jag övertygad om att det finns stora förväntningar hos invånarna i Dalarna.

De förväntar sig ett ledarskap som inte stänger dörren för kreativa entreprenörer som har bra affärsidéer, även inom vård- och omsorg. De förväntar sig att miljöfrågor och hållbarhet måste kunna kombineras med ett ökat byggande i Dalarna, och att strandskydd- och bullerregler inte förhindrar nybyggen i våra byar och samhällen. De förväntar sig att den högre utbildningen och Högskolan Dalarna blir en samarbetspartner för utveckling av näringsliv och arbetsplatser i Dalarna. De förväntar sig att fibern äntligen kopplas in i huset så att den riktiga utvecklingen som digitaliseringen erbjuder kan starta.

Och jag tror att de förväntar sig en betydligt snabbare järnvägsförbindelse till Stockholm. Att Dalarna i decennier hamnat i strykklass när Riksdag och Regering – oavsett politisk färg – i allt högre grad prioriterat satsningar i storstadsområden, innebär att vi har en hemläxa att göra.

Den består i att den plan och den prioritering som är gjord gäller oavsett vilken företrädare från Dalarna man pratar med. Dalarna måste börja tala samma språk – infrastruktur på dalmål. Ska Dalarna någonsin nå framgång kan inte enskilda politiker med egna agendor få springa med egna favoritprojekt till beslutsfattarna. Det är direkt farligt.

Allt detta, och mer därtill, är högst realistiskt att nå framgång i och komma en bit på väg redan under denna mandatperiod, om Dalasamverkan levererar på den politik som man avser att genomföra. Det bli möjligt tack vare ett nytt ledarskap för Dalarna!

SOFIA JARL

regionråd (C)