Nya ägare ska lyfta Malingsbo herrgård

Textstorlek:

Herrgården i Malingsbo är i stort behov av renovering. De nya ägare ser fram emot att ta itu med det och tänker låta herrgården även i framtiden vara ett besöksmål för alla.

För några dagar sedan blev allt klart. Paret Lotta von Shéele och Leif Hernborg är nu ägare av Malingsbo herrgård i södra Dalarna.

– Nu ska det lysa i fönstren, som det inte gjort vintertid sedan 1899, när Ehrenheims flyttade härifrån, berättar Lotta när de tänder adventsljusstakarna.

Spännande tid

Det väntar en spännande tid nu med att ta hand om byggnaderna som är i stora behov av renovering. Byggnaderna är byggnadsminneförklarade och därför måste bestämda regler följas när något ska göras. Länsstyrelsen är nu tillståndsmyndighet.

– Jag tycker det är bra, det är en hjälp för oss, och garanterar att vi inte förstör några kulturhistoriska värden, säger Lotta.

Lotta och Leif bor i Stockholm och har arbetat i byggbranschen hela sitt yrkesverksamma liv, Lotta med inriktning mot kulturhistorisk bebyggelse. Hon vidareutbildar sig just nu inom restaureringskonsten.

De har erfarenheter som projektledare åt fastighetsägare.

– Det finns överallt gamla värdefulla hus och många har inte kunskapen hur de, utan att förstöra kulturhistoriska värden, kan få in moderna installationer som ventilation, el och värme med mera, förklarar hon.

Lotta är passionerad i gamla hus och tycker det ska bli lustfyllt att sätta tänderna i projektet i Malingsbo. Hon är född i Örebro och har växt upp med söndagsutflykter till gamla hyttor. Hon älskar Bergslagen.

– Jag blir riktigt rörd av Länsstyrelsens formulering att Malingsbo herrgård har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Många helger och kvällar den senaste tiden har ägnats åt att ta reda på så mycket som möjligt om Malingsbo herrgård och vilka åtgärder som måste vidtas.

Tillsammans med en antikvarie och Länsstyrelsen ska de bestämma vilket tidslager som ska återskapas. Ska de backa ända till tiden då huset byggdes? Ska de ta bort eller täcka över?

– Det ska bli sjukt spännande. Det är som en skattkista med sju nycklar. För varje lås vi låser upp får vi fler ledtrådar, säger Lotta och fortsätter:

– Det mesta av det som gjorts om gjordes antagligen på 1940-talet då skogshögskolan hade sommarkurser här. På 1980-talet var det konfirmationsläger här på och då blev nog toaletterna rosa.

Flera byggnader

Lotta och Leif har 14 byggnader i sin ägo, i varje fall om man räknar med busskuren, säger Lotta och ler.

Det är huvudbyggnaden samt kontorsflygeln och köksflygeln.

I ett av husen var det handelsbod och sedan Ica-butik fram till 1996. Handlaren bodde i ett av de andra husen, handlarbostaden.

I kyrkbacken ligger professorsvillan och den samt tre byggnader till hyr i dag företaget Malingsbo Rehabcenter.

Två hus kallas sommarstugorna och en lada hyrs i dag ut som förråd. Dessutom finns en lada från 1660 och en välbevarad kornskruven från 1700-talet, som använts till förvaring av korn.

Till sist finns arkivet och en liten byggnad med värmeanläggning samt busskuren.

I april hoppas de vara så klara med renoveringen att de första hyresgästerna kan komma. Och intressenter finns.

– Vi vill att det ska vara öppna verksamheter så det fortfarande kan vara ett besöksmål. Det kan vara utbildningar, retreat, grön rehabilitering eller friskvård med mera.

Till sommaren finns det redan planer på guidade visningar, musikfestival och konstutställningar.

FAKTA
Malingsbo herrgård

Malingsbo herrgård är ett av besöksmålen i Ekomuseum Bergslagen. Här anlades en bergsmanshytta och smedja omkring 1625. 

Myntmästare Markus Kock utvidgade anläggningen och skapade ett järnbruk som fick en höjdpunkt under 1700-talets första hälft. Bruket lades ned 1891.

Herrgården är byggd i karolinsk byggnadsstil och anses i dag som en av Bergslagens finaste. 

Huvudbyggnaden och de två flyglarna byggdes vid 1700-talets första hälft. Typiskt är säteritaken, de klassicerande formerna samt träfasadens röda och grå färger.

Intill herrgården ligger Sankta Annas träkapell, helgat åt bergsmännens skyddshelgon, men ägs i dag av Svenska kyrkan.

Statens fastighetsverk har förvaltat fastigheten sedan 1993.

Källa: ekomuseum.se