Kommunkor blir kvar

Textstorlek:

Det blev positivt besked till GBI från kommunfullmäktige i Ludvika kommun. Verksamheten med betesdjur ska vara kvar.

– Vi fick de 1,8 miljoner kronor vi eskat, skriver Ann Eriksson, husdjursagronom och enhetschef för kommunens betesdjursverksamhet via mail.

– Hur det sen blir organiserat, om det blir något kommunalt bolag som ska ha hand om verksamheten eller om kommunen lägger ut det på entreprenad spelar ingen roll. Huvudsaken är att korna blir kvar, säger Per Skoog från Grangärdebygdens intresseförening, GBI.

Föreningen var med och initierade projektet för tre år sedan. Samtidigt tog Miljöpartiet på sitt håll initiativet till en sådan verksamhet utan att de från början visste om varandra.

Med ny koalitionen av S,M,KD och L i kommunen kom nyligen ett förslag till fullmäktige från kommunstyrelsens budgetberedningsgrupp om att verksamheten skulle avvecklas.

Då valde GBI att ta strid. De har samlat in namnunderskrifter i Ludvika och bjöd nu in bybefolkningen, media och kommunpolitiker till ett möte vid kohagen i Nyhammar några dagar innan fullmäktige skulle fatta sitt beslut.

Cirka 70-80 personer trotsat snövädret och kom.

Per Skoog kunde ge många bra argument för att verksamheten med korna skulle vara kvar.

Han förklarar att det handlar om att bygga ett ekosystem som motstår påfrestningar, att det finns ett behovet av att öka självförsörjningsgraden av mat i Sverige och det handlar också om yrkesstolthet för de som kan servera skolbarnen och de äldre i kommunen mat av bra kvalitet

Men också att markerna betas och inte växer igen.

Ett annat viktigt argument är att verksamheten måste få tid för att bli mer ekonomiskt lönsamt, menar Skoog.

Mauritz Bropetters (C) pratade bland annat om att verksamheten också är ett integrationsprojekt.

Några barn som arbetat med att lära sig mer om kor i olika projekt när de gick förskoleklass i Nyhammars skola var också på plats för att vädja till politikerna att låta korna vara kvar.

Kommunalråd Leif Pettersson (S) och oppositionsråd Håge Persson (M) var inbjudna för att lyssna och svara på frågor.

– Vi resonerar som GBI men det finns många utmaningar när det gäller ekonomin, säger Leif Pettersson, men tillägger att han sett vilken bredd det är i verksamheten och ett stort engagemang även i andra kommuner som exempelvis i Orsa och Borlänge.

– Vi var från början emot att ha det här som en kommunal verksamhet, men nu är det infört och då gäller det hur vi går vidare. Vi måste se över alla kostnader men det är viktigt att vi har en diskussion, fortsätter Håge Persson.

Båda politikerna ville ge all heder åt det engagemang de såg att det fanns i bygden.

Per Skoog tror att det har påverkat vilket beslut det blev i fullmäktige.

– Det har varit bra att vi kunnat visa vilken djup folklig förankring verksamheten har, säger han.