Fynd från järnåldern försenar ridcentrum

Textstorlek:

BORLÄNGE Borlänge kommun vill bygga ett ridcenter söder om Romme travbana men bygget försenas efter att arkeologerna funnit rester från en järnåldersgrav, från vikingatiden.

Arkeologerna som undersökte marken i Norr Romme inför bygget fick en överraskning. De grävde 73 schakt utan att hitta något men så fann de föremål från en järnåldersgrav.

Tecken på tidigare hästliv

Arkeologerna Greger Bennström och Mattias Frisk vid Dalarnas museum gjorde intressanta fynd under undersökningarna i augusti och september i Norr Romme. Arkeologerna hoppas nu få fortsätta undersökningarna.

– Det var en så kallad utredning, helt enkelt för att ta reda på om det finns lämningar i ett specifikt område. I det här fallet låg utredningsområdet mellan flera tidigare kända lämningar, säger Mattias Frisk och tillägger att man hittat flera intressanta saker. Bland annat en lans, och ett rangel.

– Ranglet, dvs en hästutrustningsdetalj, är svårdefinierad. Enligt vissa ska det ha suttit på någon tygel framtill på hästen och ”ranglat” och låtit. Om det är för att skrämma bort oknytt eller om det har haft någon mer praktiskt funktion är svårt att säga. Men rangel hittas egentligen främst i finare järnåldersgravar. Stora Tuna i sig var också en viktig centralbygd och ett maktcentrum under järnåldern. Tuna betyder just centralplats och är rik på gravfält, högar, boplatser och järnframställningsplatser.

Hittat fragment

Arkeologerna har också hittat pilspetsar, eldstål, bränd flinta samt några järnfragment.

– Samtliga järnfynd är på konservering just nu, så vi väntar med spänning på resultaten. Vi hittade också åtta fragment brända ben, men dessa är än så länge inte analyserade, berättar Mattias Frisk.

Den bedömning som arkeo­logerna nu gör av fynden är att det med största sannolikhet är resterna av en sönderplöjd brandgrav, dvs de kremerade resterna av den döde och denne tillhörigheter från den senare delen av järnåldern.

Uppgifter finns från 1600-talet om att det funnits gravhögar i Norr Romme. Men man har inte vetat exakt var. Ingenting syns längre på markytan.

– Vi vågar än så länge inte säga allt för mycket om den gravlagde eller om denne var en beriden krigare eller inte. Men att begravas med både lans och hästutrustning tyder på att personen inte var en simpel bonde och att dennes häst inte var en simpel draghäst. Oavsett vad fallet än är, är det samtidigt lite poetiskt att denne nu vilar alldeles intill ett nutida ridcenter, säger Mattias Frisk.

Prio på ridhusfrågan

Länsstyrelsen kommer inom kort att besluta om hur man ska gå vidare i undersökningsarbetet. Nu ritas förslaget till placeringen av ridcentret om för att anpassas till länsstyrelsens krav.

– Jag tycker såklart att det är väldigt tråkigt att det nya ridcentrets försenas ytterligare. Jag känner för alla aktiva inom ridsporten som ser fram emot att ridcentret ska byggas. Vi i den nya majoriteten har ridhusfrågan som en av våra prioriteringar. Min förhoppning är att vi inom kort kan jobba vidare med den exakta placeringen av det nya ridcentret i Romme, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

FAKTA

Nytt ridcenter

Borlänge kommun planerar att bygga ett ridcenter söder om Romme travbana.

Planen är att det blir två ridhus godkända för ridskola, ridsport och tävling. Även läktare anpassade för funktionshindrade ska byggas. I byggplanerna finns också stall, hagar, ridbana, gödselplatta, foderutrymme, sadelkammare och servicelokaler.

Borlänge kommun bygger ridcentret och tanken är att ridklubbarna sedan ska hyra anläggningen för sina verksamheter.

Ambitionen är att påbörja bygget under 2019.