Fakta: Lignin blir lim och ersätter fenol

Textstorlek:

Lignin är den vedkomponent som ger veden styvhet genom att binda ihop fibrerna. Största delen av ligninet avlägsnas vid tillverkning av blekt massa. I takt med teknologiskutveckling och energieffektivisering i massabruken har det blivit mer intressant att utvinna ligninet för nya användingsområden.

Stora Enso har forskat på ämnet lignin under flera år och har bland annat utvecklat ett lim för exempelvis plywood och faner baserat på lignin. Nu kommer ett biobaserat lignin som ett förnybart alternativ till den oljebaserade fenol man fortfarande använder i limmet till mycket plywood.