De ordnade själva bibliotek i byn

Ingegerd, Eva, Tommy och Inger i nya biblioteket. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

För tre år sedan valde Ludvika kommun att lägga ned biblioteket i Saxdalen. Nu har byborna tagit saken i egna händer och öppnat ett bibliotek på nytt.

Biblioteket i Saxdalen låg i den stora skolbyggnaden i byn och när kommunen ville lägga ned det för tre år sedan fick byborna veta att en av anledningarna var att skolan behövde lokalen.

Tommy Persson, Ingegerd Andersson, Eva Fremén och Inger Boman, representanter från Saxdalens byalag och PRO Saxdalen, är några av de som nu arbetat för ett nytt bibliotek i Saxdalen.

Kommunen stängde skolan

De tycker det var konstiga att bara ett år efter nedläggningen av biblioteket stängde kommunen skolan.

– Och biblioteket vi hade var det som hade flest utlåningar, säger Eva.

Trots protester att skolan stängdes och ett försök att starta friskola i byn är det i dagsläget ingen skolverksamhet i den stora skolbyggnaden.

– Jag tänkte att vi skulle kunna ha ett bibliotek nu när så många lokaler står tomma, säger Tommy, från byalaget och initiativtagare till biblioteket.

Åtskilliga timmar av ideellt arbete har det blivit sedan dess.

– Vi har haft ett bra samarbete med kommunen. Vi får exempelvis låna lokalerna gratis tills vidare, berättar Tommy.

– Och från stora biblioteket har vi fått lådor med böcker och låntagarna ska även kunna beställa därifrån. Dessutom har många privatpersoner skänkt böcker hit, säger Eva

När Grängesbergs bibliotek flyttades till nya lokaler blev det möbler över och de passade i Saxdalen.

De får också hjälp från projektet Service i Samverkan, inom Hela Sverige ska leva.

Pablo Ravanal är processledare för Ludvika kommun och han berättar att Ludvika och Älvdalen är två av elva kommuner i Sverige som deltar.

– Projektet är till för att förbättra servicen ute i byarna och det viktigaste är att skapa en samverkansplats för föreningar och kommuner, säger han.

Positiv respons

Tanken är nu att föreningarna ska hjälpas åt att arbeta ideellt för att kunna ha biblioteket öppet. De som arbetat för att det ska bli ett bibliotek igen i Saxdalen har fått positiv respons från andra bybor.

– På invigningen kom det ett 40-tal personer, berättar de.

– Förskolan som ligger har också tillgång till biblioteket och sköter sig själva här, säger Eva.