Värstingfästing till Dalarna

Kartan visar var i Sverige, per kommun, fästingar har rapporterats efter insamlingen norr om Dalälven, 7 juni - 31 oktober 2018. De röda punkterna anger platser där den nya fästingen Hyalomma påträffats, även utanför insamlingsområdet i norr.
Textstorlek:

I slutet av juli hittades för första gången i Sverige vuxna värsting fästingar av arten Hyalomma från Skåne och upp till Västerbergslagen i Dalarna.

En ny fästingart har kommit till Sverige, Hyalomma rufipes. Ett 30-tal har hittats under sommaren.

Hyalomma rufipes är en fästingart, liksom Hyalomma marginatum och bådaär vanlig i områdena kring Medelhavet. Båda fästingarna kan överföra smittämnen som kan ge allvarliga sjukdomar som Krim-Kongo blödarfeber, Rickettsia (fläckfeber), Theileria equi och Babesia caballi.

De två sistnämnda är allvarliga sjukdomar hos häst. Ingen av dessa sjukdomar förekommer normalt i Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har också under hela sommaren drivit ett forskningsprojekt där allmänheten uppmanats att skicka in fästingar från norra Sverige, med Dalälven som begränsning i söder. Projektet avslutades 31 oktober.

– Allmänhetens engagemang har varit fantastiskt och vi har fått in omkring 4 500 fästingar. Vi är mycket tacksamma för detta oväntat stora engagemang – både när det gäller insamlingen generellt av fästingar i norr och alla de fall av Hyalomma som har uppmärksammats från Skåne och niorrut, säger forskaren Anna Omazic,som hoppas få fortsätta studien av fästingar även nästa år.

– Vi hoppas att allmänheten är med oss nästa sommar igen när vi hoppas kunna dra igång en ny insamling, säger Anna Omazic.

Alla rapporter om Hyalommafästingar har inte lett till en exakt artbestämning.

– I 15 fall har vi via foto inte exakt kunnat säga vilken art det är, Hyalomma marginatum eller rufipes, säger forskare Giulio Grandi, SVA. Tyvärr har inte dessa fästingar kunnat skickats in eftersom de blivit ihjälstampade och kastats, vilket är en vanlig reaktion när man hittar en fästing på sitt djur.

SVA:s karta visar att värstingfästingen i Dalarna hittades i Västerbergslagen. Kartan visar också att vanliga fästingar minskar i antal ju längre upp i Dalarna man kommer.