Stora Enso köper svenskt teknikföretag

Textstorlek:
Stora Enso har utökat sitt ägande i Sverigebaserade bolaget Cellutech AB till 100 procent. Företaget specialiserar sig på utveckling av nya material och applikationer som ska ersätta plast baserade på cellulosa,  MikroFibrillär Cellulosa, MFC, och andra träbaserade komponenter.
Förvärvet av Cellutech stödjer Stora Ensos vision om att ersätta fossilbaserade material med förnybara material som utgår från trä. Det förvärvade företaget arbetar till exempel med cellulosaskum kan exempelvis användas i förpackningar för att ersätta polystyrener, den mest använda plasten.
Cellutech grundades 2013, består av åtta vetenskapsmän och forskare som fungerar som en länk mellan akademin och industrin. MFC finns i produktion hos Stora Enso Fors kartongbruk.