Ny satsning på minoriteter

Jenny Oskarsson visar hyllan med barn- och ungdomsböcker på olika nationella minoritetsspråk. De finns redan nu på Malungs kommunbibliotek. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Biblioteken i Malung, Smedjebacken och Älvdalen har beviljats 2,2 miljoner kronor från regeringen, för att satsa på biblioteken. Deras prioritet den här gången är Sveriges nationella minoriteter.

– Idén till att söka pengar kom när jag såg att vi inte lyckats uppfylla det lagen kräver när det gäller vårt arbete med nationella minoriteter, förklarar Jenny Oskarsson, bibliotekschef på Malungs och Sälens kommunbibliotek.

Hon tog upp frågan med andra chefer i länet och det resulterade i att Malung-Sälens kommun nu under hösten har sökt pengar, i samarbete med Smedjebackens och Älvdalens kommun.

Sverige har fem nationella minoritetsgrupper med extra rättigheter enligt lag. Det är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Smedjebackens kommun är förvaltningskommun för sverigefinnar och Älvdalens kommun är en samisk förvaltningskommun.

De tre kommunerna har nu fått pengar för att stärka och öka tillgängligheten för de nationella minoriteterna.

– Eftersom Smedjebackens och Älvdalens kommuner är förvaltningskommuner börjar vi satsningarna på finska och sydsamiska, säger Jenny Oskarsson.

Vad pengarna ska gå till är inte spikat än, men en tanke är att en person ska anställas för att jobba med projektet under ett år.

Det kan också bli ett ”minoritetsspråks-kit” med utställningsmaterial, lådor med böcker på de olika minoritetsspråken och informationsmaterial, enligt Oskarsson.

Allt material kan då turnera runt i de tre kommunerna som fått bidraget, men även lånas av andra, menar Jenny Oskarsson.

Hon ser också möjligheter till föreläsningar, bokprat och sagostunder med mera.

Den digitala tekniken kan också ge möjligheter. Exempelvis skulle sagostunder på biblioteket i Älvdalen kunna sändas i Malung eller på andra bibliotek som har mottagarteknik.

– Vi vill ge människor möjlighet att kunna ta del av allt i samhället på ett fritt sätt och att stärka sin språkliga identitet. Det bidrar till det demokratiska samhällets utveckling, säger Jenny.

Samtidigt är det också viktigt att andra får kunskap och förståelse för de nationella minoriteterna, menar hon.

Biblioteken får nu prova sig fram för att veta vilka behov som finns och vad som fungerar bäst.

Det ska bli ett jättespännande år, tycker Jenny Oskarsson.

– Regeringen har varit mycket engagerad i biblioteken. Med ny regering hoppas jag alla även nu inser hur viktigt det är.