Grycksbo stänger pappersmaskin 25 jobb berörs

Textstorlek:

Arctic Paper som äger pappersbruket vill stänga pappersmaskin 7 vilket påverkar 25 jobb av brukets 340 anställda.

Arctic Paper har beslutat att inleda förhandlingar med de fackliga företrädarna om en stängning av den minsta av företagets tre pappersmaskiner på Arctic Paper Grycksbo utanför Falun.

Åtgärden påverkar 25 tjänster och beräknas genomföras under det första kvartalet 2019. Den aktuella pappersmaskinen (PM7) producerar bestruket papper och har en kapacitet på 45 000 ton av den totala kapaciteten på 265 000 ton i Grycksbo.

Kapacitetsnyttjandet i PM7 har varit lågt de senaste åren och PM7 är mindre effektiv och dyrare i drift än de andra två pappersmaskinerna PM9 och PM10.

­ Vi ser ljust på framtiden för grafiska papper och har en tydlig strategi för att utveckla vår affär. Vi beklagar att planen medför att arbetstillfällen kan försvinna, men att stänga PM7 och koncentrera produktionen till våra andra två pappersmaskiner, PM9 och PM10, är nödvändigt för att stärka Arctic Paper Grycksbos konkurrenskraft,säger vd Per Skoglund, för Arctic Paper S.A.

Den lägre bemanningen kommer att resultera i en lägre kostnadsstruktur under det andra halvåret 2019. Arctic Paper Grycksbo har i dagsläget 340 medarbetare.