Färre mjölkgårdar mer mjölk

Mjölkbonden Joakim Borgs konstaterar att mjölkpriset står still, kostnaderna ökar liksom importen och det har lett till att många av hans kollegor gett upp. Foto: BO JOFFER
Textstorlek:

2011 hade Dalarna 115 mjölkbönder, nu är det bara 77 mjölkgårdar kvar. Senaste året försvann sju mjölkgårdar men antalet kor minskar inte lika mycket och varje ko ger mer mjölk.

När Dalaböndernas Milko gav upp 2011-2012 visar Jordbruksverkets statistik att Dalarna hade 6 125 mjölkkor, nu är de 128 mjölkkossor färre vilket visar att de mjölkbönder som finns kvar har större besättningar på sina gårdar.

Joakim Borgs gård i Gustafs har 160 mjölkkor och 200 ungdjur och ger jobb åt sex-sju personer och leveranser till Arlas mejeri Gefleorten.

–  Det som hänt på de här åren är att några har blivit större och andra har slutat med mjölken. Vi som är kvar har blivit rationellare.

–  Men också kilo mjölk per ko och år har ökat. När vi började 2003 så hade vår gård 9000 kilo mjölk per ko, nu drygt 10400 kilo. Det är ungefär samma utveckling i riket, säger Joakim Borgs

En genomsnittlig mjölkgård i Sverige som hade 89 mjölkkor förra året har nu 92.

–  Det är tufft att vara mjölkbonde idag, priset vi får ut är detsamma som för 15-20 år sedan men kronan står lägre, allting har blivit dyrare. Mjölkpriset sätts av världsmarknaden och vi utsätts för stor import av mejeriprodukter. Vi borde få konkurrera med samma regelverk med EU, och vi vill att EUs regelverk borde höjas till de svenska regelverket. Våra svenska djuromsorgsregler är bra, anser Joakim Borgs.

Det senaste året visar statistiken att antalet nötkreatur ökat med drygt 5 000 djur i hela landet, trots att antalet mjölkkor minskade med 2 600 djur. Dalarna har 31 087 nötkreatur, varav 5997 mjölkkossor.

Eftersom siffrorna är från början av sommaren går det inte att läsa in effekter av sommarens torka på djurantalet konstaterar tidningen Land.

– Det var tufft i somras speciellt på betessidan som tog stryk. Vi har nog foder över höst och vintern, det som oroar är nästa år för då är lagren tomma. Sommarens torka kan ge långa efterräkningar nästa år och kanske åren därpå, varnar mjölkbonden Borgs som också sitter i LRFs förbundsstyrelse och dess mjölkgrupp.

 

Fakta: Bondedalarna i siffror 2018 (2012)
Av Dalarnas 1940 (2238) jordbruksföretag bedriver:
28 (26) procent växtodling
27 (28) procent husdjursskötsel
7 (7) procent har blandat jordbruk
39 (39) procent bedrivs som småbruk.
Dalarna hade 509 (605) företag med nötkreatur varav 77 (115) gårdar med mjölkkor
313 (413) företag med får
32 (22) med svin
56 (101) med höns.
Dalarna hade 633 (706) företag med spannmålsodling
34 (33) med ärtor, bönor
55 (44) med oljeväxter
1562 (1791) företag med slåtter och betesvall
23 (145) med matpotatis.
Källa: Jordbruksverkets årsstatistik