De använder material och teknik från förr

Textstorlek:

Byggnadsvårdsföretaget i Mora har fullt upp med att renovera gamla timmerhus. Nu har de precis lagt nytt pärttak med handkluvna spån på kvarnen i Utanhed.

Fredrik Bergholtz, Jerk Elgerd och Max Wikström från företaget Dalarnas timmerhusrenovering höll just på att göra det allra sista på renoveringen av kvarnens tak.

– Nu är det i stort sett klart, vi ska bara på med nockbrädan. Det är det sista, säger Fredrik.

Kvarnen har fått ett helt nytt pärttak. De har spikat på handkluvet spån som tillverkats av ett företag i Solvarbo. Där håller man också på med byggnadsvård, berättar de.

Företaget de är anställda vid heter Dalarnas timmerhusrenovering och ägs och drivs av Hans Alin i Mora.

– Det mesta vi gör är att lyfta gamla hus och byta dåliga stockar, men vi lägger också nya tak i allmogestil, eller gammeldags stil. Det kan vara pärttak som här, brädtak eller kluvetak, det vill säga tak med kluvna stockar, säger Fredrik.

– Vi gör det som hänger ihop med renoveringar av timmerstommar. Då kan det också bli att vi spikar på en ny panel eller lägger ett nytt golv med mera, berättar Hans senare på telefon.

Max berättar att de har fullt upp att åka runt och renovera byggnader, mest är det i Dalarna och Uppland, men de har varit ända till Halland för att jobba.

– Vi är uppbokade ända tills september nästa år. Det är ingen brist på dåliga hus som behöver renoveras, säger han.

– Det finns många snickare, men inte så många som även håller på med det vi gör, tillägger Fredrik.

Att lägga pärttak är lite speciell, förklarar han. De kan exempelvis inte gå på taket när det är fastspikat, då finns en risk att spånorna spricker. De har istället byggt träställningar på taket som de kan gå på.

Läkten som pärten spikats fast i är runda slanor av gran. På kvarndelen behövde de inte byta ut slanorna, men över sågdelen var de för dåliga, så där är det nya nu.

Företaget arbetar med byggnadsvård och enligt Hans kan många bli förskräckta och tro att det blir dyrt av den anledningen.

– Det finns ingen naturlag som säger att det måste vara så. Skillnaden på hur vi och många andra snickare arbetar är att vi använder oss av material och teknik som man gjort lång tid tillbaka. Ur ett långt perspektiv är det mer klimatsmart att renovera, även om vi får lägga ner några timmar till på arbetet, än att riva fantastiska saker och bygga nytt. Materialet i mycket av det vi renoverar är många gånger mer hållbart också, säger han.

Men enligt honom kommer miljötänket mer och mer, som exempelvis att det blir alltfler som använder miljövänligare isoleringsmaterial av trä, när de bygger nya hus.