Dalarna får digitala arkiv

Textstorlek:

Alla Dalarnas 15 kommuner har tecknat avtal med Ida Infront om leverans av e-arkiv. Avtalet har tecknats för fem år och omfattar Ida Infronts elektroniska e-arkiv iipax archive med tillhörande tjänster. Initialt ordervärde är cirka 1,7 miljoner kronor.
– Vi ser fram emot att samarbeta med Ida Infront angående digital arkivering. Ett e-arkiv är ett viktigt verktyg i dalakommunernas digitaliseringsarbete, säger Joanna Karabay och Brittmari Niglis, projektledare för etablering av e-arkiv i Dalarna.