Dalälven räddade skörden mot torkan

Textstorlek:

Dalälven räddade potatisskörden i Dalarna Potatisen i Dalarna räcker, men torkan ledde till att skörden minskade med 10 – 12 procent hos länets 15 potatisodlare och torkan har gett potatisen mycket småskador.

Det var Dalälvens vatten som räddade skörden.

– Det har varit ett extremt år och det vill vi inte uppleva igen, säger Mikael Säfströmsom är ordförande för Dalarnas 14 – 16 bönder som är anslutna till Potatisodlarna.

I Sverige sänktes totalskörden av matpotatis med upp till 20 procent och ännu mer där det var som värst då man inte är så lyckligt lottade som Dalarnas potatisbönder.

– Säsongen har varit väldigt speciell, det som räddat oss är Dalälven, vi har vattnat enormt mycket, berättar Mikael Säfström som har sin gård Gagnefs Boställe Potatis AB just intill kyrkan i Gagnefs kyrkby och sina 45 hektar åkrar efter riksväg 70 i Gagnef och efter Dalälven:

– Vissa fält har vi vattnat åtta-nio gånger, vi kanske borde vattnat ännu mer där vi har de lättaste jordarna.

Prismässigt bedömer han att odlarna kommer klara sig bra ändå för priset på potatis kommer att öka och så ser han att efterfrågan som djurfoder från djurhållare ökat så potatis av sämre kvalitet.

– Nu ser jag att priserna ute i butik ligger mellan tio kronor och 12,90. Kanske kan priset öka en krona till under vintern. Vi svenskar äter i genomsnitt 50 kilo potatis om året, så det handlar om 50 kronor på ett år. Potatis är en bra och billig basvara.

– Nu får vi också djurbönder som frågar efter potatis till djurfoder, förr har potatisen med lägre kvalitet gått till stärkelse där vi fått 50-70 öre per kilo och det känns ju bra. Men det stora problemet med årets skörd är inte volymen utan att årets skörd har gett många småskador på potatisen:

– På vissa partier som har upp till 40 procent haft skador, Men det blir ändå bra potatis, berättar han och bedömer att det kommer att märkas också ute i butik fram mot vårvintern när klass ett potatisen tagit slut och klass två potatis med skönhetsfel kommer.

Hans gård sysselsätter motsvarande 3,5 helårsanställda och ger 2 000 ton potatis som nu lagras i flera stora lager på gården där man också har gårdsbutik och en mack med förnyelsebara bränslen som HVO och RME.

Dalarna potatisodlare producerar ett normalt år 30 000 ton. Hans potatis finns i näromnrådet, Sundsvall, Uppsala och Västergötland.

En tredjedel av produktionen är King Edward och resten är sorter som utvecklats utomlands för att stå emot röta och blåmögel och ge stora skördar som Folva, Gala, Sunshine, Queen Anne och den tidiga sorten Solist.

– Jag är inte alls lika orolig idag som jag var i somras. Det som oroar mig mer är att det är så torrt i markerna. Det måste komma mycket nederbörd nu och i vinter annars är markerna ännu torrare när vi kommer till nästa säsong.

Tack vare potatisbrist även ute i Europa kan odlarna ändå räkna med en bättre betalning.

– Det är marknaden som styr prissättningen på potatis, så har det varit under mina 25 år som potatisodlare och det har fungerat bra, säger Mikael Säfström.

Ett kilo sorterad fast potatis kostar nu runt 3,25 kronor i odlarledet och för ett kilo King Edward som står för 12 – 15 procent av den svenska matpotatisen får man betala en 50-öring till rapporterar tidningen Land.

Sammantaget blir årets Svenska skörd av matpotatis runt 46 000 ton lägre än i fjol. Totalskörden landar på runt 300 000 ton.