Ökade kostnader för ridanläggningar

Textstorlek:

I vissa län brottas ridanläggningar med stora problem för tillfället. Bristen på foder har gjort att man till och med fått avliva hästar. Den heta och torra sommaren har onekligen satt sina spår.

Hur ser det då ut i Dalarna?

– Jag har kontaktat alla våra 21 ridanläggningar och kan konstatera att alla har fått tag i grovfoder, säger distriktkonsulent Louise Tysklind.

– Däremot har de flesta klubbar klart ökade kostnader för fodret.

Priserna har stigit markant på grovfoder och vissa ridklubbar har upptill en tredubbling av kostnaderna.

– Vi har en merkostnad på närmare 50 000. Pengar som vi måste få in på ett eller annat sätt, säger Anna Andersson, ordförande i Rättviks Ridklubb.

Och samma tongångar kommer från Bjursås, Falun, Älvdalen med flera.

– Vi har fem hästar och en merkostnad på cirka 10 000 kronor per häst. Redan har vi haft ett upprop på Facebook, som gav oss några tusenlappar. Alla aktiva har hjälpt till med plant sättning. Vi har dessutom slagit våra egna marker för att få extra foder, säger ordförande Birgitta Mjöberg i Älvdalens Ridklubb.

I Älvdalen har några äldre hästar avlivats.

– Beror inte på den torra sommaren. Det hade vi behövt göra i alla fall. Däremot finns det ingen möjlighet att köpa in nya ridhästar. Idag tar vi hjälp av våra hyresgäster och får låna deras hästar till lektioner, förklarar Birgitta.

Och i Rättvik har man inte möjlighet att hyra ut en tom box.

– Vi får avstå denna intäkt. Det gäller att hushålla med fodret och framförallt minimera spillet, säger Anna.

Kan klubbarna behålla den verksamhet de har idag?

– Av svaren så känns det så. Däremot kommer medlemmarna att få kämpa hårt med olika aktiviteter för att få in merkostnaderna, säger Louise.

– Inom ridsporten vill vi gärna klara oss själva och så har det alltid varit. Medlemmarna sliter redan idag med olika aktiviteter för att få in pengarna. Nu blir det än mer arbete.

Och några klubbar kommer att ansöka om stöttning från sin kommun.

– En handfull har redan sökt och fler kommer säkert att skicka ansökningar, säger Louise.

Även Falu Ridklubb får ökade kostnader.

– Viktigast var att få tag i foder och spannmål. Det har vi lyckats med och vi får en ökad kostnad på 50 000 kronor, säger Ridskolechef Marika Schön.

Hur finansierar ni detta?

– Vi har inte riktigt bestämt om vi skall ansöka om kommunal stöttning. Det som oroar mig mest är att priset vi har på foder idag kommer att ligga kvar även framöver. Det skulle definitivt inte vara bra, påpekar Marika.

Louise Tysklind konstaterar som avslutning följande.

– Vi har klarat oss bättre än vissa andra län. Visst ökar kostnaderna, men det kommer säkert de flesta att klara. Ridklubbars medlemmar är vana att kämpa på och göra det där lilla extra. Jag hoppas bara att så många klubbar som möjligt begär hjälp av kommun.