Letar efter en guldgruva

Det är ett gigantiskt område med många markägare mellan Vika, Solvarbo och Arkhyttan som ett kanadensiskt prospekteringsbolag vill leta efter guld och silver i med moderna prospekteringsmetoder. Foto: Karta Bergsstaten
Textstorlek:

Nu ska ett nytt försök göras för se om det finns brytvärda malmer kvar i området runt den 1969 nedlagda Tomtebogruvan.

Nu ska ett nytt försök göras för se om det finns brytvärda malmer kvar i området runt den 1969 nedlagda Tomtebogruvan.

Ensos arkiv att det fanns kvar 385 000 ton malm med zink, silver och guld i den 1969 nedlagda gruvan. Tumi fann under sina prospekteringsår en 800 meter lång förändring i berget som kunde vara en malm, men pengarna tröt och man gav upp.

2014 så fick svenskägda Kopparberg mineral tillstånd att undersöka somna gruva, också Kopparberg gav upp.

Nu ska mineraliseringarna i området undersökas på nytt med moderna prospekteringsmetoder

Bergsstaten har gett det kanadensisk kontrollerade prospekteringsbolaget Viad Royalties tillstånd att undersöka undersökningstillståndet Tomtebo nummer 203 i Säters och Falu kommun, samt Nyberget 101 i Säters kommun i tre år. En tredje ansökan, Tomtebo 201 i Säters kommun är under prövning.

Det är ett gigantiskt område på på närmare 5150 hektar man vill prospektera efter guld, silver, koppar, zink och bly.

I inmutningen Nyberget ligger den gamla Lövåsgruvan och det har bedrivits gruvdrift och hyttor sedan medeltiden i området.

I Tomteboinmutningarna finns den gamla Tomtebogruvan med anor från 1500-talet och Österby järngruva.

Viad Royalties är liksom ett annat i Bergslagen aktivt prospekteringsföretag Eurasian Minerals Sweden AB dotterbolag till det kanadensiska prospekteringsbolaget Eurasian Minerals.

Stora Kopparberg hade fram till 1974 Tomtebogruvan i sin malmreserv för Falu koppargruva.

BO JOFFER