Grönklitt vill tredubblas

Textstorlek:

Grönklitt och lilla Orsa kommun med 6 930 innevånare löser VA-problematiken som hittills stoppat expansionsplanerna i Orsa.Därefter kan Orsa Grönklitt börja bygga ut bäddkapaciteten från dagens 3 500 – 4 000 till på sikt 12 000 bäddar.

Grönklittgruppen har länge haft viljan att investera stort i Orsa Grönklitt med den intilliggande rovdjursparken. Men vatten- och avloppsfrågan har satt stopp för fortsatt expansiv turisminvation.

– Det är en stor utmaning, en stor investering, men vi har ett upplägg nu som kommer fungera, säger Mikael Thalin (C) som är kommunalråd i en liten kommun med 6930 innevånare där VA-lösningen bedöms kommer att kosta 94 miljoner kronor.

Kommunens inriktningsbeslut tas i den 8 oktober i form av ett föravtal och kompletteringsavtal där Grönklittsgruppen ska vara med och delfinansiera investeringen med cirka 30 miljoner.

Ärendet är på väg till kommunfullmäktige. Klubbas avtalen börjar arbetet med VA-ledningarna hösten 2019 och ligger klara 2020. Ledningen är kostnadsberäknad till 65 miljoner och bioreningssteget i reningsverket till 28 miljoner.

– Turismen är en av Orsas viktigaste näringar. Antal arbetstillfällen i Grönklitt förväntas öka när vi nu möjliggör utbyggnad. Som det är nu har vi slagit i taket vad gäller både vatten och avlopp. Turismen ger positiva effekter inte bara i Grönklitt utan många av Orsas företag har nytta av en expansion i Grönklitt, säger Mikael Thalin och tillägger:

– Vi får en tillväxt i hela Orsa som kan generera resurser till viktiga saker som skola och äldreomsorg om antalet arbetstillfällen och invånare ökar. En annan positiv effekt är att VA-kollektivet ökar antal abonnenter vilket på sikt gör att fler är med och delar på framtida underhåll och drift av det kommunala VA-nätet i Orsa.

Skulle den totala kostnaden för projektet överstiga 94 miljoner kronor ska nytt beslut tas av parterna.

Nästa stora steg för Grönklitt är att bygga ski lodge Grönklitt nere i centrum. Men en förutsättning att VA-frågan är löst.

– Vi slår i taket på många olika sätt här i Grönklitt, säger Anders Blomquist, vd Grönklittsgruppen, där han beskriver att VA-kapaciteten varit en bromskloss.

– Men vi är inne i ett expansivt skede och det kommer att hända väldigt mycket. Vi har ett bra dialog och väldigt positivt samarbete med kommunen.

I bygghandlingar beskrivs Grönklitt lodge som ett fem våningar högt lägenhetshotell med 63 lägenheter, konferens och restaurang. Tidigare stoppade VA-problemet bygget av Sky Lodge hotell 80-90 lägenheter intill toppstugan så nog har det funnits ideer genom åren som runnit ut i sanden.

I kommunens bedömning av Grönklittgruppens utveckling så konstaterar man att företaget haft en gynnsam utveckling av sin omsättning och sysselsättning under 13-14 år, där antalet arbetstillfällen i Orsa mångdubblats.

Blomqvist bekräftar att de under flera år har slagit rekord i antal besökare, både sommar och vinter och vill expandera Grönklitt på många fronter. Men eftersom det saknas nya fastställda detaljplaner och beslut för många av idéerna man tittar på så vill han inte berätta än om detalgerna vad och när utbyggnaderna kommer.

– Vi kan inte investera i Orsa om vi inte vet att det finns möjlighet för tillväxt de kommande åren, nu räknar vi med det om kommunen tar ett stådant beslut, säger Anders Blomquist.

I kommunstyrelsens ställningstagande beskrivs att VA-lösningen resulterar i en utökning av antalet bäddar med 4000 och att på sikt så vill Grönklitt nå cirka 12000 bäddar.

Under den senaste femårsperioden har Grönklitt investerat över 50 miljoner kronor i snökanonsystem och inför årets säsong fortsätter utvecklingen av snökanonsystemet, med fokus på längdsidan och framtida snölagring.