Framtidens Datacenter har öppnat i Falun

Textstorlek:

Jag är så glad att vi äntligen kan sjösätta vår dröm.
Orden kommer från Lars Schedin, VD för EcoDataCenter AB, när han i veckan tog världens första klimatpositiva datacenter i drift i Falun.

– Detta kan till och med vara en miljöhistorisk milstolpe beträffande databearbetning i datacenter.

För två år sedan klev Lars in i detta projekt. Det hade varit en turbulent tid och projektet var ifrågasatt från flera håll.

– Vi gjorde en ordentlig analys av projektet. Konstaterade en del feltolkningar, men vi tog även åt oss kritiken. Vi såg en potential och klev på. Något vi inte ångrar idag, säger Lars bestämt.

Redan 2025 kommer den ökade digitaliseringen att leda till att en femtedel av jordens energiproduktion förbrukas av datorer. Fossila källor står för två tredjedelar av världens elproduktion, vilket innebär att datacenter blir en av de största utsläppskällorna av koldioxid.

– Denna problematik har vi tagit fasta på i Falun. Fyra års intensivt utvecklingsarbete, tillsammans med Falu Energi o Vatten, gör att vi nu kan starta driften av världens största koldioxidpositiva datacenter, säger Lars och man riktigt hör hans stolthet.

– Utveckling av datacenter kommer att bli en viktig fråga i framtiden. Påverkan är stor på både ekonomi och miljö. Det finns en stor marknad inom denna teknologi.

Datorer är en betydligt större energibov än man tror.

– Våra dagliga digitala vanor har stor påverkan på miljön. Något de flesta säkert är omedvetna om. Att en person tittar på en video på nätet får naturligtvis marginell påverkan, men när flera miljoner tittar blir energiförbrukningen hög.

Ett datacenter är enkelt uttryckt en mängd dataservrar som bearbetar data. En mycket energikrävande process. De kräver inte bara energi utan servrarna måste även kylas ner.

Att minska koldioxidutsläppen, och därmed mindre påverkan på miljön, har varit utgångspunkten för EcoDataCenter.

– Vi har hittat den teknologin och vi kallar den för klimatpositiv. Det innebär att det vid driften minskar utsläppen av koldioxid.

Hur går då detta till?

– Vi använder oss av grön el och överskottsvärmen från centret används i Falu Energi och Vattens lokala fjärrvärmeverk, vilket kan ersätta användandet av olje- och gaspannorna, säger Lars.

Och under sommaren är det ombytta roller. Då används överskottsenergin från fjärrvärmenätet till att kyla datacentret.

Idag hittar Eccodatacenter sina kunder hos myndigheter och företag, som inte kan ha ett driftstopp. Första företaget är redan i drift i Falun

Intresset för EcoDatacenter i Falun är enormt.

– Vi har haft besök av kunder från hela världen, och nu när det står klart kommer det att komma ännu fler, säger Lars Thunell, EcoDataCenters styrelseordförande.

– Vi räknar med att bygga ett stort antal anläggningar både i Sverige och utomlands.

Och EcoDataCenter planerar redan för ytterligare en serverhall i Falun.

– Så fort tjälen gått ur marken våren 2019 kommer vi att starta. En hall för stora internationella företag och där stora mängder data skall bearbetas, säger Lars Schedin.

Hur ser det då ut om tio år?

– Jag tror inte det finns möjlighet att bygga datacenter som inte återanvänder värmen. Vi har utvecklat fram ett sätt och framtiden kommer säkert att hitta ännu bättre sätt.

EcoDataCenter sysselsätter idag ett tiotal personer.

– Själva driften är inte speciellt personintensiv. Däremot måste vi köpa in massor av tjänster för bevakning, service mm, avslutar Lars.

Just säkerheten är rigorös. Både när det gäller bevakning av området och beträffande drift.

– Anläggningen får aldrig stå still, säger Jan Fahlén på EcoDataCenter i Falun.

Världens första koldioxidpositiva datacenter är i drift i Falun.