Falun får ny simhall

En handskakning för den nya simhallen på Lugnet i Falun.Liselotte Jonsson, VD Lufab, Olle Andersson, ombud för NCC, Niclas Camarstrand, projektledare Lufab och Mattias Monbäck, avdelningschef NCC-regionen. Foto: LUFAB
Textstorlek:

NCC blir totalentreprenör för den nya simhallen på Lugnet i Falun.

Paterna har ingått ett så kallat partneringsamarbete, som är en strukturerad samverkansform där partnerna samarbetar för projektets bästa. I detta fall för att hitta den långsiktigt mest hållbara lösningen för simhallen, i en öppen dialog och i en transparent arbetsmiljö.

– Både NCC och Lufab införstådda med att entreprenaden behöver bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar samt teknik- och metodval, säger Niclas Camarstrand, projektledare på Lufab

Olle Andersson, som är ombud för NCC;

– Vi ser verkligen fram emot det kommande samarbetet med Lufab. Detta är ett spännande projekt med flera möjligheter. NCC har byggt många simhallar runt om i landet. Dessa erfarenheter tar vi nu med oss till Falun.

Tidigare har det gjorts en första badutredning, med olika alternativ för om- och tillbyggnad, för den nya simhallen.

Ett antal alternativa utformningar har diskuterats vilket legat till grund till inriktningsbeslut för ny simhall i Falun.

Nu är det dags att ta nästa steg, där NCC får en betydelsefull roll som totalentreprenör.

– Detta är ett bra exempel på när beställaren och entreprenören tillsammans bidrar med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa. Det sker gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer samt konsulter. Det skapar en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris, säger Niclas Camarstrand.

Processen mot en ny simhall går ska drivas vidare samtidigt som dagens drift ska upprätthållas under hela bygget.

Två viktiga personer i det fortsatta arbetet blir Niclas Camarstrand och Catharina Lindén, projektledare NCC.