Driver andelsjordbruk och delar på riskerna

Textstorlek:

Joel Holmdahl och Maria Danielsson, Rikkenstorp, driver ett småskaligt jordbruk med några kor, får, bin och höns samt en ekologisk grönsaksodling. Grönsakerna säljer de till medlemmar som köper andelar i jordbruket.

– Djuren har vi mer som självhushållning och de behövs för att hålla markerna öppna och för gödslets skull, berättar Joel.

Grönsaksodlingen ger dem en inkomst, men förra sommaren som var kall och regnig och följdes av årets sommar som var den torraste och hetaste på mycket länge har visat att jordbruk kan för många bönder vara en utsatt bransch.

– Dessutom måste man veta att någon vill köpa det man odlat, säger Joel.

Han och Maria har därför valt att dela riskerna och belöningarna med andra. För tredje året driver de ett andelsjordbruk.

– Det finns över hela världen och har ett bättre namn som är svårt att översätta till svenska. Det heter Community Supported Agriculture, CSA, och betyder ungefär samhälls/gemenskapsstött jordbruk och säger mer vad det egentligen är, det vill säga att man stöttar lantbruket och lantbruket stöttar samhället, säger Maria.

Hon är utbildad miljövetare och Joel har utbildning i statskunskap och nationalekonomi. Tillsammans håller de en folkhögskolekurs, som handlar om småskalig odling, i Karlskoga men även hemma på gården.

– Dessutom har vi stuguthyrning och guidade turer på hela finngården, där även gårdens historia ingår med hjälp av far och mor, berättar Joel.

Idén med andelsjordbruk är att bonden delar riskerna med kunderna, eller medlemmar i det här fallet. Blir skörden dålig får alla räkna med ett något sämre resultat, men en bra säsong får istället alla glädje av.

– Sverige är speciellt på det viset att här är det oftast bonden som startar upp ett andelsjordbruk. I andra länder, även Norge, är det konsumentdrivet, det är alltså medlemmarna som går ihop och söker en bonde som vill odla andelar, berättar Maria.

För att odla på vanligt vis och sälja genom grossister skulle det krävas stora volymer och investeringar i maskiner och mark med mera, menar han.

Att skippa mellanhänderna och sälja direkt till kund var direkt avgörande för Joel och Maria. Men att sälja på torg och marknader skulle vara för osäkert och innebära för mycket extraarbete.

Därför har de valt att satsa på andelsjordbruk. Nu blir det inget spill, Joel och Maria odlar bara det som går åt.

De har skickat ut flygblad och spridit mycket information via sociala medier med mera.

– Första året hade vi 12 medlemmar som köpte en andel och sen har det ökat så i år har vi 20 andelar. Nästa år räknar vi med att utöka och kunna odla för cirka 30 andelar, just nu står folk i kö för att köpa andelar, säger Joel.

Trädgårdslandet håller de på att utöka i år och ett nytt växthus kommer att behövas för att få fram tillräckligt med tomater.

Medlemmarna skriver kontrakt med Joel och Maria och betalar en summa innan odlingssäsongen börjar. För det får de en kasse med blandade grönsaker och rotfrukter varje torsdag från mitten av juni och fram till nyår, om skörden blir som planerat.

– Summan de betalar motsvarar ungefär som om de skulle ha köpt svenska ekologiska grönsaker under samma period, förklarar Joel.

Utlämning av kassarna sker vid Disponentparken i Grängesberg och Byggnadsvårdsbutiken i Ludvika.

Joel berättar att de gör allt för att kunna leverera det som är tänkt och i sommar har det inneburit ett merarbete med vattning som har kunnat ta en och en halv timme extra varje dag. De tittar nu på ett bättre bevattningssystem för liknande extremväder.

– Det gör vi för att uppfylla vår del av kontraktet. Samtidigt har ändå växter drabbats av torka och inte blivit så mycket som det var tänkt och det är risker medlemmarna tar. Men ibland får vi extra av något och då kan vi lägga med det om de vill. Om vi lägger i någon ovanligare grönsak kan vi skicka med ett recept samtidigt.

Som en bonus kan de ibland skicka med snittblommor.

I början av säsongen har de en genomgång med sina medlemmar om hur man på bästa sätt tar hand om sina grönsaker.

Förutom det försöker de ha höstträffar och utvärderingar för att veta om de odlar rätt saker.

– Det är lika viktigt att bygga upp en relation mellan producent och konsument. Att bygga mänskliga relationer och få förståelse för varandra, förklarar Joel.

Maria är den som är mest engagerad i hönsen på gården och säljer äggen. Tanken är att äggen så småningom ska ingå i andelsjordbruket.

I dag hjälps de båda generationerna åt med de dagliga sysslorna på gården. Dessutom har Paula Engisch från Tyskland arbetat som volontär hela sommaren och en period hade hon även en kompis med som hjälpte till.

– Paula har bott i uthyrningsstugan med sin familj varje år sen tio år tillbaka. I år är hon här som ”wwoofare”, det vill säga hon jobbar här för att lära sig mer om småskaligt jordbruk och andelsjordbruk.

På gården bor också Romana Wolf, även hon från Tyskland, och hjälper till några dagar i veckan.

– Hon pluggar också svenska och permakultur, men har även ett annat jobb, berättar Joel och Maria.