Arise bygger vindkraft på Enviksberget

Textstorlek:

Vindkraftsutvecklaren Arise köper och bygger Dala Vinds vindkraftsprojekt på Enviksberget i Falu kommun med nio stora vindkraftverk utöver de 32 verk som nu byggs i Svartnäsparken.

Vindkraftsprojektet på Enviksberget omfattar nio vindkraftverk som köps av Siemens. Parken får en effekt på cirka 37 megawatt.

Siemens ska leverera nio vindkraftverk av typen DD142 som vardera har en effekt på 4,1 megawatt, de effektfullaste vindkraftverk som hittills byggts i Dalarna.

Bygget av påbörjas nu och vindkraftparken beräknas tas i drift i slutet av 2019.

Arise har ingått avtal med en fond förvaltad av Black Rock, världens största kapitalförvaltare, som sedan ska äga vindkraftsparken.

Arise kommer att leda byggnationen och även förvalta projektet för Black Rocks räkning efter driftsättning, genom ett bygg- och förvaltningsavtal.

– Vi är väldigt nöjda med att återigen samarbeta med Black Rock. Det här är den tredje affären med Black Rock och nu förvaltar vi vindkraftparker på omkring 330 megawatt i Sverige och Norge för Black Rocks räkning. Det här är en affär som ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning, säger Daniel Johansson, VD, Arise.

Black Rocks portföljförvaltare för förnyelsebar energi Sverker Åkerblom kommenterar affären så här:

– Vi är glada över att fortsätta vårt långvariga partnerskap med Arise. Vi ser den svenska marknaden för förnybar energi, och den nordiska marknaden i allmänhet, som en attraktiv marknad för vindprojekt.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftspark i egen regi sedan 2010 för maximalt tio kraftverk och alla tillstånden var klara 2017. Parken kommer att byggas cirka tre kilometer söder om Svartnäs, fyra mil nordost Falun och är beläget i närheten av Svartnäs vindkraftpark, som Arise håller på att bygga för Black Rocks räkning.

Falu Elnät kommer att Enviksbergets elkraft till nätet.

I augusti 2017 startade bygget av Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arise ansvarar för projektledning under byggnationen och förvaltning av parken när den är i drift. Svartnäsparken blir på 115 megawatt och de 32 vindkraftverken är typen Vestas V136 på vardera 3,6 megawatts effekt och anläggningen byggs tillsammans med NCC. Driftsättningen av Svartnäsparken är beräknad till början av 2019.