2019 kommer nytt alpinbygge – Fjätervålen

Textstorlek:

7000 nya bäddar, hotell, centrumanläggning, toppstuga, nya pister, längdskidstadium. Så ser tioårsvisionen ut för nästa stora alpinbygge i Dalafjällen, Ola Sernekes mångmiljardsatsning i Fjätervålen

Tolv mil från Sälens kommande charterflygplats, två mil från Idre Fjäll och Himmelfjäll vill Fjätervålen 2019 starta nästa stora bygge i Dalafjällen.

Byggkoncernen Serneke, med dess prisade koncernchef Ola Serneke, är sedan januari i år 40 procentig delägare i Fjätervålen.

Fler stugor och lägenheter, ny sittlift, ny centrumbyggnad med hotell, camping, ökad satsning på alpin- och längdskidåkning samt året runt-aktiviteter är något av det som den nya planen innehåller.

– Planen är att bevara och utveckla det som är unikt med Fjätervålen men att utveckla anläggningen med långsiktigt hållbara lösningar i fokus. Ambitionen är att bli Nordens mest hållbara fjälldestination med en innovativ testbädd för hållbart byggande och digitalisering, säger Ola Serneke, ordförande i Fjätervålen AB samt vd och koncernchef för Serneke Group.

Fjätervålens skidanläggning och stugby började byggas på 1960-70-talet. Fjätervålens topp ligger 1002 meter över havet.

317 fallhöjdsmeter, 18 pister, den längsta över tre kilometer, fyra liftar och längdspår finns liksom 250 privatägda stugor.

Byggbolaget Serneke, som omsätter runt sex miljarder idag, räknar med investeringar på flera miljarder kronor..

– Hur stor investeringen blir beror på hur detaljplanen slutligen blir utformad, vilket återstår att se. Enligt våra visioner finns det förutsättningar att utöka anläggningen med cirka 135 000 kvadratmeter, förklarar Johan Live, presschef på Serneke till hur siffran fyra miljarder kommit till.

Man vill skapa en skidort som kan utmana Åre och Sälen, men även dra nytta av anläggningen internt inom koncernen för sina egna 1000 anställda.

Det nya Fjätervålen kommer byggas i olika etapper under en period som sträcker sig över tio år. I varje etapp byggs bostäder av olika slag – både äganderätter och hyresrätter.

I den första etappen är 150 bostäder planerade. Säljstarten är beräknad till 2019 och inflyttning 2020 och då är planen att det finns en ny express sittlift, toppstuga, ett nytt längdskidstadion. 150 hotellrum i en centrumbyggnad med hotell och konferens, skidshop, restauranger.

Sernekes satsning på fjällanläggningen är långsiktig och 2028 så finns mellan 1000 och 1500 fler boenden i stugor och lägenheter, motsvarande 700 nya bäddar. Ett utbildningscenter för det växande antalet Sernekeanställda är också en central del av satsningen.

– Vi är en starkt växande koncern och vi ser i Fjätervålen en möjlighet att bygga något riktigt bra för våra anställda. Vi ska vara marknadens mest attraktiva arbetsgivare och detta är ett sätt att ytterligare stärka oss i den ambitionen, säger Ola Serneke.

– Förutom att vi nu inlett ett planarbete behöver vi också bygga en ny organisation och välkomna många nya drivna medarbetare som vill vara med på resan, säger Ola Serneke som i somras rekryterade Hans Ericsson till ny anläggningschef.

Hans Ericsson är 49 år och har bland annat erfarenhet som VD för Skara Sommarland, anläggningschef för Branäs Skidanläggning och försäljningschef för Rossignol.

Serneke har sedan i somras diskussioner med Älvdalens kommun och andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Dalarna kring detaljplanefrågor och andra tillstånd med ambitionen att inleda exploateringen under 2019 där ett nytt minireningsverk blir det första som byggs om nya detaljplanen godkänns.

– Detaljplanearbetet går framåt och vi håller fast vid tidsplanen om att inreda exploatering 2019. Det närmast förestående handlar om att få till stånd ett 50-tal campingplatser inför vintern och ett elljusspår, berättar Johan Live.

Backarna får inför vintern bättre snökanoner och nya pistmaskiner.

Totalt är det runt 30 personer, till största delen ortsbor, som arbetar i Fjätervålen under vinterhalvåret, i framtiden många fler.