Slut med köer i rondell

Från början av oktober blir köerna mindre i Grådarondellen. Foto: PeO Karlström
Textstorlek:

Första veckan i oktober öppnar åter Grådarondellen för full trafik.

– Projektet går enligt plan och sedan vi öppnat för full trafik återstår eventuellt någon målning, berättar biträdande projektledare på Trafikverket Riitta Pettersson.

Den 2 maj inledde Trafikverket ombyggnation av Grådarondellen i Borlänge. Då Sveriges mest olycksdrabbade cirkulationsplats. Försäkringsbolagen hade under många år registrerat alla plåtskador som skett i rondellen och de var oroväckande många.

Grådarondellen har sett likadan ut sedan mitten av 60-talet.

Under byggtiden har många som passerat Grådarondellen dagligen lagt om sina rutiner. Åkt tidigare till jobbet, ätit frukost i bilen medan man väntade, jobbat eller som de flesta valt en annan väg.

Gamla Leksandsvägen, Barkargärdet, Islingbyavfarten med flera vägar har blivit nya infarter till Borlänge, men ändå har köerna varit långa.

– Trots många störningsmoment för bilisterna så har vi haft få som klagat. Bilisterna hittade snabbt andra vägval, säger Riitta.

Arbetet med rondellen har varit oerhört intensivt. En cirkulationsplats med mycket högt trafikflöde.

– Med tanke på detta har det gått fantastiskt bra. Vi har endast jobbat dagtid förutom när vi asfalterade, påpekar Riitta.

Grådarondellen har blivit mindre till ytan, för att förbättra trafiksäkerheten och flödet. Minskade radier gör att hastigheten sänks och att trafiken flyter bättre.

Precis som i Backarondellen kan man svänga höger i en separat fil, utan att behöva lämna företräde för andra fordon. Två av utfarterna har byggts om på detta sätt.

I början av oktober blir det enklare och smidigare att åka till eller passera Borlänge. Säkert till glädje för många och då speciellt alla som dagligen pendlar.