Slåttermaskinen Amazon till Dalarna

Textstorlek:

De som med viss oro följer vad som händer med våra tätortskärnor eller handelscentra i såväl större orter som Falun och Borlänge som i mindre orter på landsbygden som Leksand och Hedemora har under en längre tid kunnat konstatera att butiksnedläggningar pågår i en relativt stor omfattning. Att det sker förändringar i centrumhandeln i våra kommuner vet vi sedan urminnes tider men omvandlingarna idag är annorlunda. När butiker slår igen blir det oftare i bästa fall kaféer och restauranger, pizzerior och frisörer som tar vid – inte nya klädbutiker, livsmedels-, TV- eller hälsokostaffärer. I allt fler fall blir affärsytor företagskontor bakom stora glasrutor om inte gråpapper speglar vad som händer.

Om vi till dessa förändringar lägger nedlagda postkontor, polisstationer, Arbetsförmed-lingskontor, Försäkringskassor, banker, bensinstationer och annat som vi tidigare betraktat som självklara servicegivare i våra centralorter blir bilden i ett län som Dalarna något dyster. Alla förändringar är givetvis inte enbart negativa med tanke på våra ändrade pendlings- och inköpsvanor. Många har vunnit tid och kostnader – åtminstone den del av befolkningen som är i arbetslivet, använder bil och har en ordnad ekonomi. För barn, ungdomar och äldre generationer utan tillgång till bil kan det vara annorlunda.

Orsakerna till den snabba omvandlingen av våra handelskärnor är främst etableringen av flera externa handelsplatser, ökad konkurrens från större nationella kedjeföretag, ökade hyror för inte minst småbutikerna, utflyttning av matbutiker och den snabba expansionen av E-handeln. Frånvaron av genomtänkta motstrategier från kommunernas och fastighetsägarnas sida har spelat in där kanske Rättvik varit länets mest positiva undantag.

Vi har länge känt till att stora multijättar inom E-handeln som Alibaba från Kina och Amazon från USA har planer på att erövra Europa. Kinneviksdelägda Zalando, med kläder och skor som specialitet, finns här redan i likhet med mindre engelska och tyska E-handelsföretag. Frågan är om centralorternas butiker i Dalarnas landsbygdsdistrikt klarar av denna ökande konkurrens? Redan idag skördar de stora bolagen på nätet alltfler lokala butiker genom sina lägre priser och större och bredare utbud. I valet mellan lojala och serviceinriktade lokala butiker tycks masar och kullor i ökad utsträckning välja multinationella jättar.

Konsekvenserna för våra serviceorter är redan stora och med Amazons inträde är det inte bara risk för att ännu fler butiker får lägga ned utan även mängder av småföretag som levererar till Dalarnas butiker. Även om lokala produktionsföretag kan erbjudas plats på Amazons plattformar är det uppenbart att de stora leverantörerna kan pressa priserna mest och ta över viktig lokal produktion. Istället för levande butiker får vi pakettransportörer med risk för många rutor med gråpapper. I den miljön fungerar inte ens kaféer och pizzerior. Tag kontakt med Rättvik – innan det är för sent!