Ovako storinvesterar i Smedjebacken

Ovako Bar i Smedjebacken har fått klartecken från sina nya ägare att investera 120 miljoner kronor i en anläggning Foto: Upstairs
Textstorlek:

Ovako investerar 120 miljoner kronor i Smedjebacken för att skapa nya affärsmöjligheter

Anläggningen, som är en av de största investeringarna sett till de senaste tio åren tas i drift under andra halvåret 2019.

Ovako som nyligen fått nya japanska ägare i Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, har fått klartecken att investera för att stärka positionen som världsledande inom högteknologiska stållösningar.

Genom att tillföra vakuumbehandling i Smedjebackensanläggning förbättras stålets egenskaper och gör det starkare, vilket gör att det lämpar sig för de mest avancerade applikationerna på fordonsmarknaden.

– Efterfrågan på högteknologiska stållösningar blir allt större och det ställs högre krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta efterfrågan på den globala marknaden och för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft så fortsätter vi att investera i våra anläggningar, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako i ett pressmeddelande.

Vakuumavgasning bidrar även till ett minskat koldioxidavtryck och minskad energiförbrukning i produktionen vilket ligger i linje med bolagets strävan att tillverka de mest hållbara, rena och starka stållösningar till sina kunder.

– Vi har tidigare investerat i vidareförädling såsom skalsvarvning och värmebehandling och nu tar vi nästa steg för att ytterligare förbättra stålkvaliteten och jobba än mer hållbart, säger Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Ovako Smedjebacken-Boxholm.