Hoppas på tillstånd att utvinna naturgas i Mora

Textstorlek:

Gasprospekteringsföretaget Igrene som letar efter metangas i Siljansringen har genomfört en nyemission som gett tio miljoner. Det räcker för nästa steg att söka tillstånd för den första kommersiella anläggningen för utvinning av naturgas i Sverige.

– Jag är jätteglad över dessa nya pengar. Vi kommer att lämna in ansökan om tillstånd för en kommersiell anläggning i Mora till Bergsstaten och miljötillstånd hos länsstyrelse i höst eller vinter, i slutet av december eller i januari är målet, säger vd Lars Svensson.

– Igrene har genom denna emission och en så kallad equity line på 15 miljoner tillförsäkras de nödvändiga resurserna för att fortsätta arbetet mot kommersiell utvinning av metangas. När vi bygger naturgasfabriken behöver vi mer pengar. Här finns en otrolig potential där vi kan skriva om Sveriges energihistoria, säger Svensson uppmuntrad av att alla borrningar hittills överträffat förväntningarna med råge.

– I området där vi för närvarande är mest aktiva, Ryssa 1 tre kilometer söder om Mora, har vi haft undersökningstillstånd i nio år och vi skickade in ansökan för år tio den 11 juni. Denna ansökan är nu godkänd, anledningen till att vi inte sökt för en längre period beror på att när vi snart söker bearbetningstillstånd och miljöprövning så förlängs tiden automatiskt, säger Svensson som bedömer att myndighetsprövningen kommer att ta upp mot 15 månader.

Ett bygge av en kommersiell fabrik för av flytande naturgas, som kallas LNG, bedömer han tar ytterligare ett år. Det är en anläggning som kräver ytterligare tre-fyra nya produktionshål som samlar upp gasen till LNG-fabriken.

Igrene har borrat flera hål och hittat ren metangas i alla produktionshål. Nu pågår borrningen av det hittills djupaste hålet som ska bli 1 000 meter djupt:

– Vi är nu nere på 200 meters djup och håller på med gjutningsarbeten, berättar Svensson som bedömer att första LNG-fabriken kommer att kunna producera 50 000 ton flytande gas.

Igrenes bedömning är att det är industrikunderna som exempelvis SSAB, Ovako, Outokumpu och Sandvik som är de potentiellt första kunderna. Industrin importerar gas från Ryssland, Holland och Norge med exempelvis mellan sex och åtta dagliga lastbilstransporter från Lysekil till Borlänge.

Bara SSABs behov är 45 000 ton gas per år, Bergslagens stålindustri tillsammans cirka 70 000 ton.

– Närodlad istället för fjärrodlad gas tror jag på. Tar vi hand om gasen gör vi en stor insats för vår globala miljö. Ända sedan meteoriten slog ned för 380 miljoner år sedan och skapade Siljansringen så har det sipprat upp metangas som är mellan 30 och 80 procent mer potent växthusgas än koldioxid, säger Lars Svensson som hoppas göra den stora globala miljöinsatsen genom att stoppa dessa utsläpp, men det är en stor utmaning.

Siljansringens nedslagsplats har en radie på sex mil och nedslaget har skapat upp till två mil djupa sprickor i berget på upp till 15 mils omkrets runt nedslagsplatsen. Det är här Igrenes 3 000 aktieägare sedan hoppas på att få bygga en rad LNG-fabriker för man har undersökningstillstånd som är 20 000 hektar stora runt hela Siljansringen och man tror att man hittat gas från jordens inre som Dala Djupgas misslyckades med på 1990-talet.

BO JOFFER