Fick veta mer om varroa

Textstorlek:

Intresset för biodling ökar bland yngre och det blir alltfler kvinnor som odlar bin. Men varroakvalstret är ett hot mot bin och kräver bekämpning.

– Det bubblar om biodlingen nu. Vi har exempelvis i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan haft studiecirklar sen i våras. Förra året kom det deltagare från bland annat Kungsör och Äppelbo. I år blev det knökfull och vi fick ordna med två cirkelledare, säger Yngve Thorné, ordförande i Ludvikabygdens biodlarförening och fortsätter:

– Alla som går kursen kanske inte tänker skaffa bin, men vill veta och kunna mer.

Han tror att det ökade intresset har med miljötänket att göra och många väljer att köpa svensk honung för då vet de att bina har pollinerat svenska växter.

Nyligen tog biodlarföreningen där Yngve är ordförande initiativet till en träff för alla biodlare i Dalarna i första hand.

– Den här gången bjöd vi in Preben Christiansen, bihälsokonsulent  på Jordbruksverket för att föreläsa om varroakvalstret, som är ett stort hot mot bin.

Det finns en skyldighet, enligt lag, för biodlare att hålla koll på sina bisamhällen och eventuella sjukdomar.

– Det finns också en moralisk skyldighet att bekämpa exempelvis varroakvalstren så att de inte förökar sig okontrollerat och på det viset kan sprida sig och ställa till det för andra biodlare.

Han menar att om inte varroakvalstret skulle bekämpas hela tiden skulle det på bara något år bli mycket stora problem. Genom att kvalstret ofta bär på virussmitta kan ett bisamhälle snabbt förintas om inga åtgärder vidtas.

Varroakvalstret kom in i Sverige på 1980-talet, med början i Skåne och på Gotland, men har sedan spridit sig norrut.

– Det kan finnas biodlare som är helt varroafria om de bor alldeles ensamma i skogen, och Jämtland räknas fortfarande som varroafritt och det finns även landskap längre norrut som är fria. När bin och biredskap ska flyttas över församlingsgränser måste de alltid besiktigas först av en bitillsyningsman, berättar Yngve.

Under föreläsningen fick de veta mer om olika bekämpningsmetoder, både genom kemiska medel och mekaniska som så kallad drönarutskärning. Det finns även biologiska metoder som att använda myrsyra, mjölksyra eller oxalsyra, vilket skadar kvalstren men bina klarar sig bra.

Den här torra och heta sommaren har medfört extra stora påfrestningar.

– Vissa biodlare har klarat sig bra och fått mycket honung, men jag och många andra har blivit tvungna att stödutfodra bina med sockervatten redan under sommaren.

Yngve förklarar att det blivit mindre nektar för bina att samla in, men också mindre pollen, vilket är nödvändigt för reproduktionen.

– Det leder till att många bin som ska övervintra är födda redan i juni och därför är gamla. För starkare vintersamhällen skulle det behövas yngre bin.

Det ställdes många frågor efter föreläsningen och många besökare bidrog med sitt kunnande.