Ellevio gräver ned elnätet

Ellevio kommer att gräva ned elnätet i Dalarna med början i Kättbo, Dala-Floda, Gävunda, Skattungbyn och Trängslet. Foto: Dennis Ylikangas BILDBYRÅN
Textstorlek:

Ellevio investerar 250 miljoner kronorna vad de bedömer som den största moderniseringen av elnätet i Dalarna i modern tid. De gräver ned elnätet och framtidssäkrar det mot hårda vindar.

”Paket Dalarna” är Ellevios storsatsning på att framtidssökra elnätet för 10 600 hushåll i delar av Dalarna.

– Vi tar ett helhetsgrepp och totalrenoverar och moderniserar elnätet. Vi sätter in åtgärderna där de behövs som mest, på platser som varit drabbade av avbrott, där elnätet är gammalt eller där det är komponenter som ställer till problem, säger Magnus Fredriksson, områdesansvarig på Ellevio.

– Det handlar bland annat om att byta ut oisolerade luftledningar mot kablar som vi gräver ner i marken. Vi byter ut både mellanspänningsnätet, 10 kilovolt, och lågspänningsnätet, 0,4 kilovolt, det vill säga både matarledningarna som går mellan olika stationer och ledningarna som går ända fram till kundernas hus, säger Torbjörn Persson, projektledare på Ellevio.

Förberedelsearbetet har startat, under slutet av september kommer de första markägarna att kontaktas. Arbetet i fält startar under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under sommaren 2021.

Nyligen skrevs kontrakt med Kewab för moderniseringen av södra delen av elnätet och Infratek för norra delen av Ellevios nät. Dessa två projekt är värda 80 miljoner och berör 3 600 hushåll.

De två första paketen omfattar 208 kilometer nya kablar, 71 nya nätstationer. Södra området omfattar cirka 2 500 hushåll i Kättbo, Dala-Floda och Gävunda. Norra nätet omfattar 1 100 hushåll i Skattungbyn och Trängslet.

Ett nedgrävt nät skapar förutsättningar för energiomställningen där fler kommer ha elbilar och producera egen el. Äldre nätstationer byts till smartare stationer som ger bättre omkopplingsmöjligheter och säkrare överföring.

Elbolaget kommer sedan att kunna återlämna ledningsgatorna till markägare.

– Det är också värt att poängtera att de här satsningarna inte påverkar kundernas elnätsavgifter. Vi kommer inte höja priserna i Dalarna under de närmaste åren, säger Anders Öbergäger elnätsansvarig på Ellevio.

Det pågår flera andra stora projekt med att bygga om elnätet i Dalarna. Totalt handlar det om investeringar på ytterligare cirka 170 miljoner som ger cirka 7 000 hushåll ett bättre elnät. Ellevio har cirka 34 000 kunder i Dalarna.