Dalafrakt startar anläggningsbolag

Magnus Lindblad leder verksamheten inom det nya dotterbolaget Entreprenad, i bakgrunden vd Mats Aspemo. Foto: Bo Joffer
Textstorlek:

Dalafrakt har startat ett nytt dotterbolag för att stärka verksamheten inom entreprenadområdet.

– Vi gör det för att signalera tydligt mot marknaden vårt stora kunnande inom markentreprenader. Samtidigt skapar vi förutsättningar för att ytterligare utveckla verksamheten, säger Mats Aspemo, VD inom moderbolaget Dalfrakt AB och det nya dotterbolaget Dalafrakt Entreprenad AB.

Affärsområdet Anläggning och Miljö har haft snabb tillväxt inom Dalafrakt. Det är ett brett affärsområde, som bland annat erbjuder tjänster inom anläggning av industritomter, husgrunder, rivningsarbeten, vägunderhåll, materialanskaffning, snöröjning och avfallshantering som nu blir det nya dotterbolaget.

En viktig anledning till den starka tillväxten är att Dalafrakt rekryterat kompetens och utvecklat verksamheten från att endast förmedla maskiner och bilar till att också erbjuda helhetslösningar inom markentreprenader.

– Den utvecklingen skapar stora framtidsmöjligheter för Dalafrakt Entreprenad AB. Vi märker att det finns en stor entusiasm inom hela koncernen och bland våra kunder då vi nu kan erbjuda helhetslösningar, säger Magnus Lindblad, som leder anläggnings- och entreprenörsverksamheten.

– Rekryteringen av nya duktiga medarbetare har inneburit ett uppsving för verksamheten inom alla delar av Dalafrakt, vilket gjorde det ännu mer självklart att sjösätta DalaFrakt Entreprenad AB. Det skapar bättre effektivitet inom hela Dalafrakt, vilket blir till mer nytta för våra kunder, säger Mats Aspemo.

Dalafrakt, med huvudkontor i Leksand har 110 medleverantörer, 400 medarbetare och omsätter 550 miljoner kronor.