Boliden vill fortsätta prospekteringen

Textstorlek:

Boliden vill fortsätta prospekteringen i Stollbergsfältet på gränsen mellan Smedjebackens och Ludvika kommun trots att undersökningstiden löpt ut Området har stor malmgeologisk potential.

Boliden har framgångsrikt prospekterat runt de gamla gruvorna i Stollberg och Gränsgruvan så att de fick bearbetningstillstånd för sin nya gruva som kallas Västansjö K1 i mitten av 2017.

Området runt om, undersökningstillståndet Persbo 1003, hade i maj i år undersökts i de 15 år som som maximalt är tillåtet enligt minerallagen och återgick därmed till staten, och ett så kallat förbudsår har inträtt.

Nu har Boliden ansökt om dispens för förbudsåret och sökt undersökningstillstånd för att kunna återuppta den intensiva prospektering som redan gjorts.

Under de 15 år man ägt rättigheterna har 24 diamantborrgål borrats i det som kallas Gränsgruvanstråket, 57 hål i Stollbergsstråket och ytterligare 21 hål i Västansjö K1. Tillsammans 55 kilometer borrkärnor har man borrat.

Alla hålen har karterats och uppmätts och 1172 prov har tagits. De flesta moderna prospekteringsmetoder har tagits till hjälp så man äger nu en detaljerad och flera gånger uppdaterad berggrundskarta och 3D modeller över hela Persbo 1003.

Undersökningarna har också bidragit till två doktorsavhandlingar.

Men det finns mycket mer att undersöka i Sollbergsstråket runt de gamla gruvorna Dammbergsgruvan och Baklängan. Så nu hoppas Boliden på att Bergsstaten godkänner att man får fortsätta undersöka området systematiskt för att öka volymerna nu kända mineraliseringar till att omfatta vad som finns under Ko-Långgruvan och Lustikullagruvan samt områdena nära Västansjö mot Dammberget.

Boliden vill också ha tillstånd att borra och prospektera i områden som inte tidigare borrats i modern tid:

”Eftersom det sökta området ligger i nära anslutning till Gränsgruvan K1 (som löper ut 2025) och Västansjö (som är giltigt till 2042) är planerade undersökningar av största vikt för att driva kunskapsnivån i området framåt för att nå önskade mineralresurser. Eftersom nyckelområdena är flertaliga så krävs stora insatser både finansiellt och tidsmässigt, skriver Boliden i ansökan där man bedömer att Stollbergsfältet har stor malmgeologisk potential.