Förbud att vistas i brandområdet

Det är nu förbjudet att vara i det brandskadade området i Älvdalen. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Brandsommaren 2018 har satt sina spår. Nytt samarbete mellan flyget och myndighet ska stärkas och det är förbjudet att vistas i det brandskadade området i Älvdalen.

Bränderna sommaren 2018 är några av landets värsta. 25 000 hektar skog och miljontals kronor gick upp i rök.

I början av förloppet riktades kritik mot att det saknades vattenflygplan och brist på samarbete. Många frivilliga ställde upp och med understöd från utlandet kunde bränderna släckas.

För att råda bot på framtida bränder har nu ett nytt samarbete inletts mellan Svenska flygbranschen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det handlar om att ta fram en ny rutin för löpande kartläggning av svenska helikopterresurser för brandbekämpning. MSBs beslut om samarbete är välkommet, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

– Den senaste tidens bränder visade att Sveriges förmåga att effektivt han­tera samhällsfarliga kriser är beroende av att ansvariga myndigheter har en överblick av hela resursbasen, inte enbart en mindre del. Därför föreslog vi denna nya rutin som ska ge MSB och de enskilda räddningstjänsterna snabb tillgång till en effektiv luftburen brandbekämpning, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen.

Den nya rutinen innebär i korthet att de helikopterföretag som har tillgängliga resurser, löpande anmäler dessa till MSB i ett fastställt format. MSB ser därefter till att vidarebefordra denna information till räddningstjänsterna.

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

Eftersom glödbränder kan pågå under lång tid gäller förbudet till och med den 2 februari 2019, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva föreskriften.

– Det är viktigt att förtydliga att förbudet är till för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa, då det bland annat finns ammunition i området som riskeras att explodera på grund av glödbränder under markytan, säger Rickard Malteskog, jurist på Länsstyrelsen

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området.