Bybor vill se fler solceller

Carina Gillgren, Stig Andersson och Birgitta Quintino Blomberg vill gärna ha fler solceller. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

I Orsa är solcellskapaciteten högst i Dalarna. Stig och Carina har 32 kvadrat solceller på taket. De vill att kommunen inser vinsten av att installera celler på kommunala byggnader.

Under 2017 ökade solcellskapaciteten i Dalarna med 47 procent. Orsa ligger högst av länets kommuner i Svensk Solenergis ranking.

Orsa har mest installerad effekt per invånare. 2017 fanns det sammanlagt 24 anläggningar.

– Och av dessa finns sju i Skattungbyn. Vi har och grannarna har. Här nedanför finns en stor lada med solceller, säger bybon Stig Andersson.

Han räknar upp bybor som har planer på att installera solceller. Snart är byn uppe i tio anläggningar. Stig och sambon Carina Gillgren flyttade till villan år 1992.

Paret har investerat 90 000 kronor men fick tillbaka 30 000 i bidrag. Sedan start har de producerat 16 000 kilowatt.

Överskottet av ström går ut till nätet. De räknar med att det tar 15 år innan anläggningen är betald. Den ska hålla i 40 år, så det är en bra investering, menar Stig. Han berättar att man brukar mäta anläggningen i kvadratmeter och effekt. Hans och Carinas anläggning är på 32 kvadrat och har effekt på cirka 5 200 watt.

– Vi förbrukar inte så mycket. Vi är ganska sparsamma i övrigt och har ett välisolerat hus. Sedan har vi även solofångare som ger oss varmvatten. Så hela sommaren har solen värmt upp vattnet till duschen. Och i år har det varit extra gynnsamma förhållande, berättar han och fortsätter:

– Det har varit så varmt så vattnet nästan kokade i rören, säkert över 100 grader. Vi har en akumelatortank på en kubik som gör att vi kan lagra varmvatten. Men under vintern blir vi tvungna att vedelda för att duscha. Vi satte upp anläggningen redan 1992 när vi byggde huset. Solcellerna installerade vi 2015. Så det är först på senare år som det har blivit någon ekonomi i det här.

De är överens om varför de valde att montera solceller på taket. Nummer ett, ur miljösynpunkt.

Men man kan även se det ur ett demokratiskt perspektiv.

Om man installerar solenergi så sprider man makten över energin på många människor istället för att koncentrera den till några få storföretag.

Grannen Birgitta Quintino Blomberg dyker upp. Hon har också solceller på taket.

Hon är angelägen att delge sin syn på saken och alla fördelar hon kan se. Men allt stämmer överens med vad paret Carina och Stig redan berättat.

Carina och Stig pratar sig varma om hur man kan spara på resurserna och de närmar sig politiska ställningstaganden.

De är båda fritidspolitiker och vill att kommunen sätter upp solceller på kommunala byggnader. De vill att fler inser vinsten med egenproducerad el.