Oroas över brandskador

För en del kan en brand innebära en stor tragedi. Foto: (arkiv): Maria Karlsson
Textstorlek:

Många skogsägare är oroliga och hör av sig med frågor. Det kan handla om stora värden som går förlorade. Och för en del innebär en brand en stor tragedi, menar Thomas Norgren, Dalarnas försäkringsbolag.

Thomas Norgren är affärsområdeschef på Dalarnas försäkringsbolag. Han berättar att de ännu inte sett någon effekt av skogsbränderna.

Det primära är inte att anmäla en skada utan först måste man se till att släcka bränderna.

– Men det är klart att många är oroliga och hör av sig till oss med frågor. I samband med stormen Gudrun så uppdagades att det var påfallande många skogsägare som inte hade någon försäkring alls.

Många fick ett uppvaknande. Skog är relativt billig att försäkra i förhållande till de skador som kan uppstå. Det kan handla om stora värden som går förlorade, menar Norgren.

Hur stor självrisken är varierar. Men lägsta självrisk vad gäller skogsbrand ligger på tio procent av ett prisbasbelopp.

Finns det fall där ni kan neka ersättning?

– Generellt inte. Men det beror så klart på hur branden har uppstått. Har du tänt på själv kan vi förstås neka ersättning. Men så länge det inte finns något uppsåt och att inte någon varit överdrivet oaktsam så nekar vi inte.

Den här principen gäller alla typer av försäkringar. I vissa fall, beroende på omständigheterna kan ersättningen bortfalla eller sättas ner.

Han menar att detta är extremt ovanligt vad gäller skog och har själv aldrig varit med om en sådan situation.

Många vet inte om att när räddningstjänsten har släckt branden är markägaren ansvarig för efterkontrollen och att se till att det inte tar eld igen.

– Vi ersätter kontrollen beroende på hur stor omfattning det är. Det kan handla om stora arealer där det krävs bevakningsföretag, då kan vi gå in och stötta, men i normala fall får markägaren själv stå för kontrollen.

När måste man senast anmäla en skada?

– Det finns en preskriptionstid. Preskriptionstiden är från att man fått kännedom om branden. Men jag har aldrig varit med om att vi har nekat en skogsägare ersättning på grund av att man anmält en skada för sent.

Kan man visa att branden har inträffat så hjälper försäkringsbolaget normalt till, menar han.

Thomas Norgren vill inte närmare gå in på vad skogsbränderna innebär för Dalarnas försäkringsbolag och vad kostnaderna för det hela beräknas landa.

Just nu är detta en underordnad fråga, menar han. Det viktigaste är att rädda så mycket fast egendom som möjligt och att inga människor kommer till skada.

– Ännu har vi inte sett slutet. För en del skogsägare handlar det om en stor tragedi, avslutar Thomas Norgren.