Mer björn borde jagas

Jägarförbundet är kritisk till 48 björnar. Minst 62 borde skjutas i år säger ordförande Ulf Berg. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Det skiljer 14 björnar mellan länsstyrelsen och jägarförbundet. Ulf Berg på jägarförbundet är kritisk. Minst 62 björnar borde skjutas i årets licensjakt menar han.

Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt på björn där 48 björnar får fällas.

Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena.

Nytt för i år är att länsstyrelsen avsatt ett delområde för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

En annan nyhet för i år är att det, med stöd av licensjaktsbeslutet, blir tillåtet att använda halvautomatiska vapen med fem patroner i magasinet. Regeringen har beslutat om ändringar i jaktförordningen för att, med fler patroner i magasinet än två, öka säkerheten.

Liksom förra året måste en fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar och jakt vid åtel kommer att vara tillåtet. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

Ulf Berg är ordförande i jägarförbundet och rikspolitiker för Moderaterna. Han är kritisk till årets tilldelning och sa bland annat så här till DD:

– Tilldelningen borde ha varit 62 björnar.